Två nya våtmarker renar dagvattnet från Horsbäck innan det rinner ut i Dragsviken

I Horsbäck i Ekenäs finns sedan i höstas två nya våtmarker som ska rena dagvattnet som kommer från Horsbäcks industriområde innan det rinner ut i Dragsviksfjärden. Syftet är att förbättra havsvikens tillstånd.

Den första våtmarken i Horsbäck var klar i september, den andra som finns i Kärrby-området (bilden) blev färdig i november. Raseborgs stad och NTM-centralen har stått för kostnaderna, grävarbetet har utförts på entreprenad av det lokala företaget A. Berglund.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
20.12.2022 17:00
Det ekologiska tillståndet för Dragsviksfjärden i Ekenäs är försvagat. Som ett led i att förbättra havsvikens tillstånd har nu två våtmarker byggts på Horsbäcks företags- och industriområde.
Den första våtmarken i Horsbäck stod klar i september och i november var våtmark nummer två färdig. Den första våtmarken ligger vid Gropvägen och består av tre dagvattenbassänger och den andra som anlagts i ett skogsområde i Kärrby har en stor bassäng. 
Den första våtmarken samlar dagvatten från industriområdets södra delar på ett cirka 90 hektar stort avrinningsområde. Den den andra våtmarken ska samla dagvatten i de östra delarna där en utvidgning av industri- och företagsområdet planeras.

ANDRA LÄSER