Riskområdet för TBE-smitta utvidgas i Västnyland - se om du har rätt till gratis vaccin

Riskområdet för att få TBE-smitta av fästingar har utvidgats. Nu har invånare på ett ännu större område kring Lojosjön rätt till gratis TBE-vaccin.

Fästingburen TBE-smitta har visat sig vara vanligare runt Lojosjön än i övriga Lojo. Redan i fjol bedömdes en del av stränderna höra till riskområdet för smittan, och vaccinationerna av invånare inleddes på våren. De har haft god effekt. Nu har Institutet för hälsa och välfärd utvidgat riskområdet norrut och västerut, till ett område där det fortsättningsvis har förekommit mera TBE-smitta än i övriga Lojo.
Här kan du se vilka områden det rör sig om. Alla som bor eller har stadigvarande sommarbostäder i området är berättigade till gratis vaccin mot TBE-smitta, oberoende av hemort. Vaccineringen ges på hälsovårdscentralen i Lojo centrum. De som vaccineras måste vara över tre år gamla. Barnfamiljer kan få vaccinet på rådgivningen.
Institutet för hälsa och välfärd påminner ändå om att TBE förekommer i hela landet. Speciellt längs kusten och i södra Finland rekommenderar institutet att alla som rör sig i naturen låter vaccinera sig på egen bekostnad.