Insändare: Personalen i välfärdsområdet behöver arbetsro då framtidens vård planeras

13.02.2023 17:17
Välfärdsområdet har sedan januari ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna. Början har inte varit problemfri. I Västra Nyland har vi kunnat läsa om utmaningar till exempel med den svenska servicen, informationsmissar med utskicket av infobladet och dåligt planerade hyresbetalningar. En del av de här utmaningarna är lösta, andra jobbar områdets tjänsteinnehavare ännu med.
Det som oroar mig är responsen jag får från välfärdsområdets personal. Trots att tanken var att servicen skulle fortsätta som den varit i kommunerna, har det här ändå inte skett. Nya riktlinjer har dragits, service har försvunnit och arbetssätt har förändrats på ett sätt som belastat personalen. Märkligt nog har alla inte ens fått inloggningsuppgifter till datasystemen, vilket också skapar stress hos personalen.
Feedbacken jag får kommer från stora delar av området, och det här är något som vi måste ta på allvar. Vi beslutsfattare har inte gjort några beslut om att servicen ska ändra. Det behandlar vi i servicestrategin som ska godkännas av fullmäktige senare i år.
Alla har varit medvetna om att förändringar kommer att ske, men ifall förändringar görs oplanerat kan det få allvarliga konsekvenser. Jag anser att att man bland tjänsteinnehavarkåren bör ta den här responsen på allvar. Vi beslutsfattare har diskuterat den här frågan i förra veckan med tjänsteinnehavarledningen.
Jag vill skapa framtidstro inom vår vårdsektor som lider av stora utmaningar just nu. Tillgången till behörig personal är en av de viktigaste frågorna inom hela vårdsektorn just nu. Vi måste därför lyssna noga till personalen.
Vi måste nu kunna ge arbetsro för all personal. För att vi ska kunna lösa utmaningarna med vårdköerna måste vi noga utvärdera varje steg. Vi måste ta i bruk den bästa praxisen som har funnits i olika delar av området. Vi måste även kunna se till att det finns närservice och att vårdgarantin uppfylls. Den första kontakten med vården är viktig och vi måste lösa problemen med telefonköerna som finns i området.
Vi får inte heller glömma bort samspelet med specialsjukvården. Vi behöver regionsjukhusen i Raseborg och Lojo för att betjäna invånarna i den västligaste delen av välfärdsområdet. Genom att satsa på det förebyggande arbetet kan vi stävja kostnadsutvecklingen inom vården vilket är ett måste för att kunna garantera en balanserad ekonomi.
Vårdreformens syfte är att trygga en jämlik vård för alla. Men med denna tajta tidtabellen riskerar målsättningen att inte uppnås. Vi måste våga stanna upp och tänka om. Samtidigt måste vi skapa trygghet för klienterna och personalen i den här förändringsfasen. Ifall inte invånarna och personalen får förtroende för det nya systemet kommer utmaningarna för välfärdsområdet att bli större.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Styrelsens II viceordförande Västra Nylands välfärdsområde

ANDRA LÄSER