"Regeringen måste ta ansvar för kollektivtrafiken"

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) från Kyrkslätt kräver att regeringen tar ansvar för kollektivtrafiken i Västnyland.

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) från Kyrkslätt ryter till om kollektivtrafiken.
VN
27.04.2016 16:30
En månad efter att Y-tåget dragits in och IC-tågens hållplatser ändrats kan vi med facit på hand säga att den bestörtning som indragningarna väckte bland nylänningarna var befogad, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt.
– De var inte enbart farhågor, nu vet vi att det är fakta. Människor flyttar bort och säger upp sig från sina arbetsplatser. Skolelever väntar i timtal före och efter skolan, och måste i vissa fall till och med övernatta på skolorten.
Vardagen har för många barnfamiljer blivit ohållbar, säger han.
– Statsminister Sipilä anser att decentralisering kan vara Finlands konkurrensfördel, men samtidigt har regeringen via en totalt ostrategisk, rent fiskal åtgärd direkt bidragit till att Västnyland utarmas, säger Adlercreutz.
Situationen är oacceptabel och strider mot regeringens uttalade mål, och sätter speciellt dem som inte har tillgång till bil i en omöjlig situation, menar han.
– I Y-tågets fall handlade det om en inbesparing på en dryg miljon euro. Den inbesparingen kan på intet vis rättfärdiga de problem som människor nu möter, och den ekonomiska förlust regionen lider, säger Adlercreutz.
Vi skall utvidga pendlingsområdena, inte förminska dem understryker han.
– Både HRT och VR har själva medgett att situationen är problematisk. Regeringen måste inse att det inte är hållbart att lämna en hel region åt sitt öde utan fungerande trafikförbindelser. Regeringen Sipilä och minister Berner måste tänka om, och ta till åtgärder för att trygga kollektivtrafiken i Västnyland, säger Adlercreutz.