Ledare: Tron ställs på prov

De nationella befolkningstrenderna syns också i kyrkan.

LedareThomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
06.02.2023 19:03 UPPDATERAD 07.02.2023 09:04
Knappt två tredjedelar av finländarna tillhör fortsättningsvis den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men andelen blir mindre. Relativt sett har minskningen dessutom varit historiskt hög.
Kyrkans färska medlemsstatistik berättar nu att i slutet av år 2022 hörde 65,1 procent av finländarna till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antalet var 3 620 939 personer. 
Fortfarande är det alltså en väldigt stor del av finländarna som det handlar om, men utvecklingen är negativ. Det framgår klart då man jämför siffrorna med slutet av 2021 – då hörde 66,5 procent av befolkningen till kyrkan, det betydde 3 689 998 medlemmar.