Insändare: Tillgängligheten måste förbättras

08.02.2023 11:51
Svenska Yle Västnyland publicerade den 1 februari en mycket bra artikel angående tillgängligheten för rörelsehindrade i Raseborg.
Vem som helst av oss kan drabbas av olika funktionshinder på grund av sjukdom eller olycka. Tyvärr lämnar det offentliga rummet mycket att önska.
När du drabbas av ett funktionshinder förändras din värld fullständigt, helt plötsligt. Saker som tidigare var självklara, som att gå till frisören, bokhandeln, delta i kulturevenemang eller gå på café blir ofta omöjliga, inte på grund av brist på vilja, utan eftersom det är omöjligt utan konstant assistans. Insikten att du inte kan vara en del av samhället som alla andra är en stor sorg för många.
Ett litet trappsteg kan göra livet oändligt svårt för många funktionshindrade, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Istället för att tänka på om man har tid, lust eller ork att ge sig ut på stan, handlar plötsligt allt om ifall det är möjligt att ta sig fram på det tänkta stället. Det handlar t.ex om trösklar, trappsteg och tunga dörrar som inte öppnar sig automatiskt.
Detta gäller även syn- eller hörselskadade, på många platser finns inte till exempel hörselslingor.
Tillgängligheten för funktionshindrade gäller både de offentliga utrymmena och privatägda utrymmen som restauranger och butiker.
Det finns också stor brist på offentliga toaletter som är anpassade för personer som behöver använda sig av hjälpmedel.
Simhallar är inte längre trygga platser eftersom det inte finns tillräckligt med stödhandtag eller simhallens omklädningsrum är litet och oändamålsenligt.
Västnylands simstränder och andra friluftsutrymmen är mer eller mindre fullständigt otillgängliga eftersom det inte finns plankgångar, ramper, stödräcken eller ändamålsenliga toaletter.
Det handlar om en grundläggande rättighet att på lika villkor kunna vara aktiv, njuta och röra sig i samhället.
Det handlar också om rätten till trygghet. För en person som bokstavligen har (kvar) förmågan att stå på egna ben eller har synförmåga och hörsel, kan det vara svårt att föreställa sig vad det innebär att vara funktionshindrad.
Utan anpassningar gör sig många illa och faller, i värsta fall orsakar det skador som gör rörelsehindret ännu värre.
Vilket som helst funktionshinder kan också ge svåra psykiska besvär, självkänslan minskar då man inte längre klarar av att delta i samhällets vanliga aktiviteter. Det slutar med att man stannar hemma helt enkelt för att den offentliga miljön inte erbjuder det behov och den säkerhet som var och en har rätt till. Det är inte ett val, utan en överlevnadsstrategi.
Med hopp om förbättringar för funktionshindrad regionalbefolkning och turister.
Funktionshindrad , Undantagsvis tillåts signatur. Red.