Niemi vill se p-avgifter i Hangö

Fullmäktigeledamot Marko Niemi vill utreda om man borde införa parkeringsavgifter under sommarmånaderna. Som det är nu parkerar många fel, under långa tider och helt gratis.

Folk tar sig friheter. Marko Niemi är upprörd över människor som inte respekterar parkeringsreglerna. Han ser det också som en fråga om social rättvisa.
Johanna Lindholm
12.08.2018 11:00
Fullmäktigeledamot Marko Niemi (FKP) har, liksom andra Hangöbor, en längre tid lagt märke till bilar som står på felparkerade på de centrala turiststråken i Hangö. Det har hos honom väckt frågan om det borde finnas något system för övervakning av problemen. För en tid sedan skrev han i ett inlägg på Facebook:
– Även i dag har jag sett fullt av dyra bilar som stått felparkerade flera dagar i rad gratis på olika håll staden. Det här är inte möjligt någon annanstans än i Hangö. I alla andra städer kostar det att parkera och folk upplever det som en helt naturlig sak.

Hangöborna skulle slippa betala

För Niemi är detta delvis en rättvisefråga. Han ser inte att Hangöborna skulle behöva betala för att parkera bilen.
– Det kunde man lösa genom att Hangöborna skulle ha en sticker eller lapp på vindrutan som ger dem lov att parkera gratis, säger han.
Sina tankar motiverar han med att Hangöborna betalar skatt till kommunen året om, medan andra får använda en tjänst som för dem är avgiftsfri, men som för staden ändå kostar i form av underhåll.

Men är det inte orättvist att ha olika regler för olika människor?

– Nej, det tycker jag inte, med hänvisning till vem som bekostar parkeringen, säger Niemi.
Han påpekar också att han inte har alla svar färdiga:
– Det är därför jag funderar på att lämna in en motion till fullmäktige, så att tjänstemännen får utreda om det är möjligt och hur det kunde förverkligas.
Niemi säger också med hänvisning till den respons han fått på sitt inlägg, att han troligen kommer att lämna in motionen.
– Det är så många som uttryckt stöd i frågan.

Torpederar inte turismen

Niemi anser inte att förslaget, om det går igenom, skulle skada turismen.
– Varför skulle det göra det? Som sagt så är det här något som man tillämpar på de allra flesta turistorter i Finland och ingen finner det konstigt. Om man har råd med dyra bilar och att resa har man nog råd att parkera också, inte är det gratis någon annanstans heller.
– Girigheten har tagit överhand i Finland. Nu förtiden betraktas skattesmitarna som hjältar, liksom storbolagens direktörer med sina feta bonusar samt olika partiers politiker som främjar ojämlikhet. Jag tycker personer som lägger sina egna intressen före det allmännas bästa borde behandlas därefter.

Frågan har utretts

Tekniska och miljöverkets chef Jukka Takala konstaterar att det inte är första gången den här frågan dyker upp. För några år sedan undersökte han frågan, men den föll då på olika aspekter. Ur stadens synvinkel är resurserna den stora frågan.
– För att förverkliga idén måste staden utse en juridiskt skolad ansvarsperson. I Hangös fall betyder det stadens jurist. Problemet är att den personen redan har mycket på sitt bord.
Vidare kräver det någon som övervakar parkeringen. Det är i sammanhanget ett mindre problem, men innan systemet införs, måste man göra upp en parkeringsplan och tydligt märka ut var parkering är tillåten, alternativt förbjuden.

Praktiskt möjligt

– Enligt tidigare beräkningar skulle införandet av avgifter återbetala sig inom 2-3 år för månaderna juni-augusti, säger Takala och säger att man år 2008 kollade hur många bilar var felparkerade på en dag. Efter augusti finns det knappast några ekonomiska argument för parkeringsavgifter.

Kan man i praktiken skilja på Hangöbor och utomstående?

– I princip går det väl med hjälp av till exempel klistermärken, men också det systemet måste planeras och utföras noga. Hade det varit lätt hade det kanske redan genomförts.

Distansparkering

Takala tror inte att ett dylikt system skulle skrämma bort turisterna från staden, däremot kunde det minska på trafiken i de mest centrala områdena. Han är medveten om att reglerna inte alltid följs för tillfället och har själv lekt med tanken om en parkering utanför staden:
– Vi har ju lediga planer som kunde utnyttjas för ändamålet. Jag tror att många som bara kommer för en dag till Hangö kunde klara sig utan bil i centrum, om det bara fanns någon förbindelse in till staden.
Hans uppfattning är att staden själv får besluta om avgifternas storlek, men att de måste vara rimliga, staden kan inte sko sig på dem.

Men om det kommer en motion i frågan utreder ni den?

– Ja, det är ju vårt jobb. Men ju djupare man dyker i frågan, desto mer komplicerad blir den.

Som i vilda västern

Familjen Hyvärinen som tar en kopp kaffe på Alan's Café. Mamma Anneli bor i Hangö året om, medan dottern Riikka numera är bosatt i Seinäjoki. Båda har följt med utvecklingen på parkeringsfronten de senaste åren, de tycker att den ibland påminner om vilda västern.
– Jag tycker det kunde vara en helt god idé att införa avgifter, säger Riikka och får medhåll av Anneli.
– Som det är nu parkerar folk lite hur det råkar, vilket inte är bra.

ANDRA LÄSER