Aktia fimpar gamla kunder

Bankens otrevliga atmosfär kan också avläsas i antalet dugliga funktionärer som lämnar banken.

En kund hos Aktia bank i Ekenäs möttes denna vecka av ett sorgligt besked. Banken upphör med kassatjänsterna. Närmaste kassa finns efter den sista juni i Karis. Så gick det med banken, som för något år sedan lovade vara nära dig. Då såg banken människan. Man var en bank med mänskliga mått. Nu är banken inte nära dig, snarast långt borta!
Säg det i dag till bankens kunder i Tenala, Bromarv och Ekenäs!
Aktia sparar med denna kallsinniga åtgärd tre timmar tre gånger i veckan (lönen beräknad till 40 euro per timme) 360 euro. Per år gör detta mindre än 20 000 euro. Aktias klientel är alltså mindre värt än denna minimala summa när miljonerna rullar.
Bankens otrevliga atmosfär kan också avläsas i antalet dugliga funktionärer som lämnar banken, nu senast chefsekonomen Heidi Schauman. Ännu i maj ordnade Aktia i Ekenäs en stort upplagd kväll för sina så kallade. primekunder. Banken agerar konfyst. Men så kan det gå med en rationaliseringsexpert som chef – från Nordea.
Den tvåspråkiga banken tar ingen vidare hänsyn till att antalet svenskspråkiga Ekenäsbor är över 80 procent, många av dem gamla och oförmögna att utnyttja datateknikens dubiösa välsignelser.
Jag har sedan vaggan haft Helsingfors sparbanks bruna bankbok och senare en fortsatt kundrelation, nu i över åttio år. Vad kan jag göra?

Ralf Friberg

Ekenäs