Historien orörd under gård och golv

Än har Raseborgs slottsruin mycket att berätta. Sommarens fynd från borggården analyseras just nu.

De medeltida lagren ligger kvar under markytan. Till höger i den övre rumsraden syns det som antas ha fungerat som ölbryggeri. Nere till höger på bilden skymtar slottets kök.
27.09.2016 07:00
Den allmänna uppfattningen har varit att det inre av slottsruinen i Snappertuna skrapades tom på fynd och kulturlager i samband med tidigare undersökningar och då borgen tömts på rasmassor, vegetation och bråte.
Det har ändå visat sig att det mesta av de medeltida kulturlagren inne i borgen ligger kvar. Det gäller i varje fall borggården och rummen kring den.
– Här finns en otroligt stor forskningspotential, säger museichefen Dan Lindholm när han sammanfattar upptäckterna under de senaste åren.

Helt ny situation

I samband med att en informationsskylt skulle resas på borggården för två år sedan gjordes för säkerhets skull provgrävningar och då avslöjades att marken gömmer arkeologiskt intressant material.
Grävningarna visade att gårdens stenläggning finns kvar.
I augusti i år gjordes motsvarande provgrävningar i de tre rummen strax invid, vilka antas ha fungerat som kök, vapenkammare och ölbryggeri.
– Vi ville se om de medeltida lämningarna finns kvar också här.
Svaret blev ett otvetydigt ja. Skikten ligger orörda och i dem gömmer sig sannolikt en stor mängd med fynd och information.
– Det här innebär en helt ny situation för forskningen. Här öppnas en möjlighet som ingen tidigare förstått att fanns.
– Man har länge trott att det är lönlöst att gräva inne i borgen, säger Lindholm som leder Västra Nylands landskapsmuseum under vars vingar utgrävningarna gjordes.

Äldsta fasen blottades

I köket hittades framför allt en mängd benrester.
– Benen och jordproven analyseras för tillfället, säger Lindholm.
Benen kan bland annat berätta mer om kosten i borgen. Jordproverna igen kan gömma rester av säd, vilket kan visa vilka grödor som användes i matlagningen.
I rummet hittades också en vägg som med största sannolikhet hör till borgens äldsta fas. Upptäckten är värdefull och den kan i framtiden skänka mera ljus över borgens tidigaste byggnadshistoria, som inte är så väl känd.

Öra från järngryta

I den förmodade vapenkammaren som ligger vägg i vägg med köket hittades lämningar av ett tegelgolv och en tegelvägg.
I följande rum, bryggeriet, fann man en bit av pottkakel, det vill säga kakel som utgjorde det yttre höljet på en kakelugn. Här hittades också en bit av ett öra till en stor järngryta, vilket passar bra ihop med inventarielistorna från 1540-talet vilka visar att just bryggerihuset hade flera stora grytor.
Här hittade arkeologerna också en 60-70 centimeter djup murad tegelvägg samt ett avlopp, som löper ut genom muren.
– Bruket av vatten var stort, säger Lindholm och konstaterar att det mesta tyder på att det är just här som slottets öl bryggdes.

Grova metoder tidigare

Då borgen på 1800-talet och under 1900-talets första halva röjdes och restaurerades kunde tillvägagångssätten vara rätt grova. Borgen räddades från fortsatt förfall men samtidigt kan en hel del värdefull information ha skövlats.
– Det mesta som gjordes tidigare är bristfälligt dokumenterat. Det här är första gången det gjorts arkeologiska utgrävningar enligt moderna metoder här inne, säger Dan Lindholm som hoppas att resurser i framtiden kan vikas för egentliga utgrävningar även innanför borgens murar.

Ljusstake och pilspetsar

Omgivningen kring slottsruinen har undersökts i flera års tid och efter hand har nya bitar kunnat läggas till borgens förflutna. Forskningen leds av docent Georg Haggrén som är knuten till Helsingfors universitet.
Under de senaste somrarna har Slottsmalmen ett stycke öster om borgen varit i fokus. I år hittades där bland annat spelbrickor, glasbitar, keramik, en ljusstake och över ett dussin pilspetsar.
Stallholmen som ligger mellan borgen och Slottsmalmen skulle definitivt också vara värd att undersökas, säger Lindholm. Här dumpades bland annat jord och rasmassor från borgen då den tömdes för ett sekel sedan. Lagren kan gömma flera fynd, konstaterar Lindholm.
Detsamma gäller marken utanför borgens murar.
– Här har vi stora mängder med jord som borde undersökas, säger Lindholm när vi passerar den södra förborgen som omfattar (minst) tre husgrunder.

Fynden analyseras

Landskapsmuseet utförde arkeologiska provgrävningar i borgen under en vecka i augusti. Tidigare i sommar gjordes utgrävningar på Slottsmalmen. Utgrävningarna ingår i ett mångårigt forskningsprojekt.
För tillfället analyseras sommarens fynd. Ett seminarium kring de senaste rönen planeras för hösten. Seminariet är öppet för allmänheten.
Temautställningen "Raseborg – maktens borg" i Ekenäs museicentrum Ekta pågår fram till 31.1 2017.
Raseborg grundades på 1370-talet och övergavs slutligt 1558. Under sin tid fungerade borgen som militärt och administrativt centrum för hela västra Nyland.