Lokalhistoria med nationell tyngd

Den fyrtionde upplagan av Västnyländsk årsbok är ett digert historiepaket, både vad gäller det gånga året och längre bakåt i tiden.

Stolt. Prideparaderna i Ekenäs och Hangö i fjol var de första i sitt slag i regionen.

Västnyländsk årsbok 2017.

Redaktör: Sophie Kawecki. Artikelförfattare: Johanna Wassholm, Viveca F. Ramstedt, Christoffer Holm, Bo Wessman, Sigbritt Backman och Henrik Ekberg. Utgivare:Västnyländska kultursamfundet.

För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum och skriftens eget 40-årsjubileum har Västnyländska kultursamfundet valt att ge årets artiklar temat Finlands historia. Artiklarna behandlar allt från en grundstötning av det kejserliga fartyget Standart år 1907 till Mannerheims relation till Västnyland.

Artiklarna är välskrivna och lyckas dessutom med konststycket att vara intressanta både ur ett nationellt och ett regionalt perspektiv, vilket självfallet är syftet med en dylik skrift. Även om olyckan med fartyget inte ryms inom gränserna till Finlands självständighet ger artikeln ändå fingervisningar till tidsandan före självständigheten och kan därmed läsas som en prelud till det som hände 1917.

Tjuvstart och avlyssning

Två regionalt betydande instanser jubilerar samtidigt med republiken Finland: Västnyländska ungdomsringen och Västra Nylands sång- och musikförbund. Det sistnämnda blev en egen förening först 1948, men sång- och musikverksamheten var den mest omfattande delen av ungdomsringens verksamhet fram till 1940-talet. Inom båda föreningarna är en 100-årshistorik under arbete, och två artiklar i årsboken ger en liten försmak av vad som komma skall. Artikeln om Ungdomsringens 100 år är skriven av Christoffer Holm, medan Bo Wessman skrivit om VNSMF:s historia.

Sigbritt Backman ger i sin artikel en unik insyn i livet under inbördeskriget. Genom dagboksanteckningar av Henrik Hildén, bosatt i Kyrkslätt, beskrivs stämningarna före, under och efter den dramatiska belägringen av skyddskåren vid Sigurds ur samtidsperspektiv. Artikeln ger en nästan känslan av att tjuvkika in i en familjs vardag. Känslan förstärks av det faktum att Hildén de facto avlyssnade telefonsamtal mellan andra parter och skrev ner innehållet i sin dagbok. Genom sina vardagliga iakttagelser tilltalar artikeln läsaren på ett mycket alldagligt plan och det är lätt att leva sig in i stämningarna på orten under början av år 1917.

Mångsidig årsrapport

Årskrönikan för året som gick är tillbaka i en enhetlig form i slutet av årsboken, och inte insprängd här och var mellan artiklarna som under några år. Den är en värdefull översikt över stort och smått i regionen, och visar på den mångfald som präglar området mellan Hangö i väst och Kyrkslätt i öst. Även om bygden på många håll blivit allt mer trängd genom politiska beslut på statsnivå (bland annat om tågtrafiken, hälsovården och postgången), finns här ett rikt och blomstrande engagemang för kultur och samhälle.

Västnyländsk årsbok har kommit ut sedan 1977. Tidigare årsböcker kan även läsas online på Västnyländska kultursamfundets webbplats, där årsböckerna ända sedan 1977 finns digitaliserade.

ANDRA LÄSER