Var är pengarna?

Vi är många i Raseborg som önskar få klarare upplysningar i detta ärende.

Vad har hänt eller händer med de 600 000 euro som ännu för något år sedan sades tillfalla Raseborgs stad som ett vite av byggfirman Mäenpää om inte köpcentret blir av?
Tyvärr tror jag ännu inte i denna dag att något byggföretag kunde ha varit seriöst med planerna att bygga ett massivt köpcentrum i Norra hamnen. Jag och många andra skattebetalare var emot dessa planer för det fanns ju ingen realism i det hela, inte då och knappast i framtiden heller.
Trots allt "slösade" staden stora summor på planering med mera. Hur mycket pengar hann staden använda till sådant som åtminstone i dag verkar vara bortkastat? Om jag inte missminner mig så var det väl först överenskommet att köpcentret skulle byggas först och efter det skulle man få börja med höghusen.
Vet inte hur det gick till och vad det sägs i olika avtal, men det överraskade en aning när det gick att bygga i omvänd ordningsföljd. Jag tycker att jag då hörde från tjänstemannahåll, och kanske vissa politiska håll, "lugnande besked" att om dessa två saker inte uppfylls av byggfirman får staden 600 000 euro i ersättning.
Nu kan man läsa här och där att det till och med kan gå så att staden är tvungen att ersätta byggfirman med något okänt belopp. Detta låter ytterst märkligt. Vi är många i Raseborg som önskar få klarare upplysningar i detta ärende.
Mats Lagerstam

ordförande, SDP:s kommunalorganisation i Raseborg, stadsstyrelsens första vice ordförande och fullmäktigeledamot, Ekenäs

ANDRA LÄSER