581 nya smittfall på tisdagen

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att 581 personer har smittats av coronaviruset i Finland under det senaste dygnet.

Insitutet för hälsa och välfärd meddelar att nästan 600 personer har smittats av coronaviruset under det senaste dygnet.
VN-SPT
02.03.2021 12:29 UPPDATERAD 02.03.2021 19:08
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 581 nya coronafall på tisdagen. Det innebär att sammanlagt 58 645 personer i landet testats positivt sedan pandemin bröt ut i fjol.
Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är i hela landet 130,8. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 258,9, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 156,3 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 122,7.
Under det senaste dygnet har ytterligare 5 personer dött på grund av coronaviruset. Finlands coronarelaterade dödssiffra stiger därmed till 755. På sjukhus i landet vårdas 247 coronapatienter. Av dem behöver 39 intensivvård.
Hittills har 623 000 doser coronavaccin levererats till Finland.
Från och med i måndags meddelar institutet inte längre om det exakt antalet personer som fått coronavaccinet. I stället anges hur hög andel av befolkningen som vaccinerats. Enligt institutets uppgifter har omkring 6,9 procent av befolkningen nu fått sin första dos av vaccinet. 1,5 procent har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.