Det här ska Svartå skolcentrum heta

I början av januari utlyste Raseborgs stad en namntävling. Staden fick in 57 förslag. Arbetsgruppen hade ett favoritnamn: Askers.

Hösten 2022 ska det nya skolcentret i Svartå vara klart. Där ska skolorna, daghemmet, biblioteket och ungdomsverksamheten finnas. Askersgården revs i höstas och bygget av det nya skolcentret startade.
I den arbetsgrupp som bildningsnämnden hade utsett ingick bildningsdirektören, ena undervisningschefen, bibliotekschefen, rektorerna från de två Svartåskolorna, Svartå daghems föreståndare, en elev från vardera skolan och en representant för bildningsnämnden. Gruppen gick igenom förslagen och utsåg sitt favoritnamn: Askers.
Bildningsnämnden i Raseborg godkände namnet Askers på sitt möte på tisdagen den 9 mars.