Raseborg lämnar Unicefs barnvänlighetsprogram

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat att staden lämnar Unicefs modell för barnvänliga kommuner från och med den 1 januari 2021. Beslutet fattades efter omröstning.

SFP:s Anita Westerholm är besviken över att Raseborgs stadsstyrelse röstade för att lämna Unicefs modell för barnvänliga kommuner.
Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat att staden från och med årsskiftet inte längre följer Unicefs modell för en barnvänlig kommun. SFP:s Anita Westerholm, stadsstyrelsens andra vice ordförande, gav ett motförslag till beredningens förslag att lämna samarbetet med Unicef.
För beredningens förslag röstade styrelseordförande Anders Walls, SFP, första vice ordförande Mats Lagerstam, SDP, Jan-Mikael Ekholm, SFP, Kerstin Ilander, SFP, Camilla Grundström, SDP, Kimmo Koivunen, SDP, samt Roger Hafström, Saml. SFP:s Filip Björklöf, SFP, och De grönas Kati Sointukangas röstade med Anita Westerholm för fortsatt samarbete med Unicef. SFP:s Isabella Alén röstade blankt.
– Jag är oerhört besviken och förvånad att vi väljer att lämna samarbetet. Det finns en färdig och välgenomtänkt modell för att verka som barnvänlig kommun och den väljer vi nu att sluta följa, säger Anita Westerholm.

Arbetet fortsätter, men hur?

Arbetet för ett barnvänligt Raseborg ska ändå fortsätta, i enlighet med stadens strategi, slog styrelsen fast.
– Det står uttryckligen i stadens strategi att vi ska fortsätta utvecklingen av Raseborg som en barnvänlig kommun och som mätare står Unicefs kriterier för barnvänlig kommun. Att ta fram en egen modell är arbetsdrygt och jag är rädd för att frågorna inte uppmärksammas på samma vis som då man ska rapportera sina framsteg till Unicef, säger Anita Westerholm.
Hon hoppas att hon har fel och att Raseborg utan att följa Unicefs modell kan göra ett lika gott arbete för barnen.
– Men jag är orolig för att beslutet är naivt och det inte kommer läggas tillräckliga resurser på arbetet.

Ingen avdelad tid

Det är bildningsdirektör Tina Nordman som fungerat som koordinator för att utveckla barnvänlig kommun-programmet för Raseborgs del. Hon är också ordförande i en sektoröverskridande koordineringsgrupp. Enligt avtalet med Unicef ska koordinatorn avdela 30 procent av sin arbetstid för arbetet och det har Nordman inte möjlighet till. Detsamma gäller arbetsgruppens övriga medlemmar från de andra sektorerna, inte heller de har specifik arbetstid för utvecklingsarbetet.
Därför föreslog Nordman i sin beredning att stadsstyrelsen antingen skulle fatta beslut om att bevilja de resurser som krävs för ett lyckat utvecklingsarbete – eller besluta att staden inte längre följer modellen, vilket styrelsen alltså valde.
Stadens ungdomsfullmäktige hade tagit ställning i frågan och konstaterat att erkännande som barnvänlig kommun enligt Unicefs modell inte är det enda sättet att gå tillväga för att arbeta för barn och unga.
Ingå kommun beslöt tidigare i höst att kommunen inte går med i barnvänlig kommun-modellen. Lojo stad fick å sin sida inte fortsatt erkännande som barnvänlig kommun 2020.

ANDRA LÄSER