Romu Keinänen fick miljötillstånd i Horsbäck

Nu är det klart att återvinningsföretaget Romu Keinänen kan inleda sin verksamhet vid Kärrbygatan 10 och 12 i Horsbäck. Bygget är redan i full gång på fastigheten. 

Romu Keinänens bygge vid Kärrbygatan 10-12 i Horsbäck är i full gång. 
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
21.03.2023 09:00 UPPDATERAD 21.03.2023 09:33
Regionförvaltningsverket har beviljat miljötillstånd för Romu Keinänens återvinningsanläggning för metallskrot i Horsbäck. Det konstaterade Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd på sitt möte i onsdags. Miljötillståndet är daterat den 7 februari. Besvärstiden mot Regionförvaltningsverkets beslut gick ut den 16 mars.
Miljötillståndet tillåter verksamhet utomhus som ger upphov till störande impulsartat buller såsom lossande, lastning och balning av avfall under vardagar klockan 7–22, samt lördagar klockan 8–14. Under det första skedet då verksamheten testas får processer inomhus utföras vardagar klockan 7–22 och lördagar klockan 8–14. 
Under det andra skedet, som innebär inkapslad krossning inomhus, tillåts verksamhet 24 timmar i dygnet alla dagar i veckan. Skärning och skärbränning tillåts vardagar klockan 8–16. Romu Keinänen får årligen ta emot 98 500 ton avfall, men högst 6 000 ton avfall får förvaras på anläggningen samtidigt.

ANDRA LÄSER