Sjundeå ändrar sig om förskolan - här placeras en del av förskolebarnen i höst

Sjundeå tar tillbaka sitt tidigare beslut om att en del av de barn som går i förskolan i höst placeras affärscentret i kommuncentrum. Bildningsnämnden beslutade om den nya placeringen i onsdags.

De barn som ska gå i förskolan i Sjundeå i höst placeras på två olika ställen.
Nu ska de förskolebarn som inte får plats i det nya skolcampuset placeras i Sjundeå svenska skola i stället för affärscentret i kommuncentrum. Orsaken är att politikerna i bildningsnämnden tidigare krävde att inomhusluften i affärscentret i Sjundeå centrum måste undersökas ifall barnen ska placeras där. Det hade betytt en alldeles för lång process, vilket hade försenat flytten till affärscentret.
ANDRA LÄSER