Femtio år av verksamhet

Den kliniskt neurofysiologiska enheten i Raseborgs sjukhus är en av de äldsta i Finland. I går firade enheten 50 år.

Historisk kurva. För 50 år sedan gjordes den första EEG-kurvan på KNF. I dag görs alla undersökningar och remisser elektroniskt. Överläkare Ilpo Rimpiläinen har jobbar 15 år på enheten och sekreterare Margot Kullberg har jobbat 30 år.

I Ekåsens källare började den kliniskt neurofysiologiska enheten (KNF) sin karriär 1966. Enhetens allra första elektroencefalografikurva (EEG) mättes 15 april samma år.

– Förr kunde det ta flera dagar att tolka akuta prov. I dag kan jag svara inom femton minuter även om kurvan mäts i Lojo, säger överläkare Ilpo Rimpiläinen som har jobbat på KNF i 15 år.

[article_image index="3"]

EEG görs främst för att diagnostisera epilepsi, men det är inte det enda som görs på kliniken. Här görs också sömnapné-undersökningar sedan 90-talet. Sömnapné är andningsuppehåll i sömnen. Joukko Siivola som var läkare mellan 1981 och 1990 var en pionjär i branschen i Finland.

– Numera är utrustningen mycket mindre och lättare att använda, men kurvorna är desamma, säger Siivola som var på plats för att fira.

[article_image index="4"]

Först med magnetstimulering

Dessutom var enheten den första i Finland att använda magnetstimulering som främst används för att behandla depression.

– Ungefär hälften av patienterna har nytta av behandlingen, vilket inte är långt ifrån medicin som fungerar för mellan 60 och 70 procent. Den enda bieffekten är tillfällig huvudvärk efteråt på grund av att man aktiverar muskler i tinningar och pannan, säger Rimpiläinen.

[article_image index="2"]

Det kan jämföras med mediciner mot depression, som fungerar för mellan 60 och 70 procent av patienterna.

Myografi- och neurografiundersökningar görs också. Då undersöker man om det finns fel i nervsystemet. På så sätt kan man till exempel ta reda på vad domningar beror på.

[facts index=1]

Trivsam arbetsplats

I dag finns enheten i Raseborgs sjukhus, men huvudkontoret är i Lojo.

– Vi ville fira i Ekenäs eftersom det är här allt började, säger avdelningssekreteraren Margot Kullberg.

Hon har jobbat på avdelningen i 30 år. Enligt Kullberg brukar de flesta som börjar jobba på enheten stanna en längre tid.

– Det säger något om att det är en bra arbetsplats.

Hon beskriver KNF som en komplex och liten enhet. På avdelningen finns en läkare, en avdelningsskötare, två skötare och en sekreterare.

– Det är bra att sköterskorna jobbar länge för det tar tid att få fingertoppskänslan med till exempel var elektroder ska placeras vid EEG-undersökningar.

[article_image index="5"]

50 år med kliniskt neurofysiologiska enheten

1966 grundas kliniken och första EEG undersökningen görs.

1971 verksamheten utvidgas av Anders Hongell som var en av Finland första specialister i neurofysiologi.

1994 öppnar en sidomottagning i Lojo.

I slutet av 90-talet börjar sömnapné undersökningar.

Magnetstimulering börjar på enheten 2005.

2015 blir enheten papperslös.

ANDRA LÄSER