Festival i Hangö får fem års fortsättning – avvikande åsikt om tidpunkten

Festivalen Sommarfest i centrala Hangö får ett markanvändningsavtal för fem år år framåt. Tidpunkten för för festivalen väckte dock diskussion i stadsstyrelsen och gav också en avvikande åsikt.

Sommarfest i Hangö får en fortsättning.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
14.09.2022 09:22
Hangö sommarfest arrangerades i somras för första gången av Nordic Live Productions och lockade 4 000 besökare till Casinoparken. Nu ansökte arrangörerna om ett markanvändningstillstånd för en festival varje sommar under de kommande fem åren.
Stadsstyrelsen gick med på detta, men beslutet kom inte helt friktionsfritt. Det krävdes en omröstning och efteråt meddelade stadsstyrelseordförande Sture Söderholm, SFP,  om avvikande åsikt till protokollet.
– Det handlar inte om själva festivalen, för den har jag upplevt var välarrangerad och lyckad. Däremot är det tidpunkten, att ha den i mitten av juli då vi har som mest evenemang i Hangö, som jag opponerar mig mot, säger Söderholm.

ANDRA LÄSER