Albertos blick imponerar i bild och text

Bildkonstnären Emma Rönnholms bokillustrationer utgör en sällsynt fin helhet på Lilla galleriet i Ekenäs.

Illustrerar bok. Den här bilden av Emma Rönnholm är omslagsbild på Margaretha Willner-Rönnholms bok Albertos blick.

Utställning: Albertos blick, Louises händer, Christians arkiv. Tuschmålningar av Emma Rönnholm. Plats Lilla galleriet, Gustav Wasas gata 7, Ekenäs. Tid: 8.11–7.12.

Emma Rönnholms illustrationer, som är målade i tusch, fyller galleriets väggar med relativt små bilder i dubbla och flerdubbla rader. Helhetsintrycket är en helgjuten och kvalitativ utställning. Lusten att granska de enskilda bilderna närmare väcks omedelbart.
Bilderna illustrerar boken Albertos blick, som är skriven av Emma Rönnholms mamma Margaretha Willner-Rönnholm, utgiven på Sannsaga. Det handlar alltså om en bildhelhet knuten till bokens tematik fötter, konst och Paris där tre konstnärskap står i centrum: Alberto Giacometti, Louise Bourgeois och Christian Boltanski.
En av utställningens bilder – den enda som även finns i färg – är bokens omslagsbild, en porträttlik studie av Alberto där hans blick likt en dirigent styr handen som håller i en pensel. I helheten ingår också andra porträtt än Albertos, bland annat av Louise Bourgeois både som ung och som 98-åring.

Fin mix

Motiven är med andra ord mer eller mindre föreställande eller igenkännbara men har genomgående en fri konstnärlig tolkning som ger dem flyt och flykt. Vissa motiv kan också vara näst intill abstrakta, vilket leder till en fin mix i uttrycket. Tuschlinjerna kan vara både knivskarpa av svärta eller mjukt böljande i gråsvart mjukhet.
Några av illustrationerna är mycket avskalade och kan till exempel föreställa två väldigt långa ben som man också kan betrakta som två linjer i en dynamisk spänning. Över huvud taget är långa utdragna gestalter något man lägger märke till, likaså formen på fötterna – något som är inspirerat av Giacomettis bildspråk.

Öppnar portar

Utställningen fungerar absolut som sådan, men onekligen blir den ännu mera spännande om man samtidigt läser boken som illustreras. Åtminstone för en konstintresserad läsare är den en medryckande och fascinerande personlig berättelse om förhållandet till tre konstnärskap.
På bakpärmen presenteras den som "en essäbok som är mycket mera än konsthistoria", vilket är lätt att hålla med om. Författarens associationer öppnar portar till konstens värld via de tre utvalda konstnärerna. Texten är språkligt lätt tillgänglig, flytande och nyansrik och innehåller en mängd intressanta tankespår – ibland även kåserande inslag.
Emma Rönnholm är utexaminerad från Bildkonstakademin och har även studerat konst i Italien, Paris och Prag.

ANDRA LÄSER