Skola kan placeras i köpcentrum

Kyrkslätts kommun planerar hyra en stor del av de affärslokaler som ligger bredvid kommunhuset till skolbruk. Det är tänkt att utrymmena skall fungera som ersättande utrymmen åt Winellska skolans högstadium.

Paavo Rantalainen
11.10.2021 14:30 UPPDATERAD 11.10.2021 14:40
Ostaris utrymmen är till största delen tomma eller uthyrda av kommunen för coronavaccinatioerna. Tidigare var Kirkkoharjun koulus elever utlokaliserade i lokalerna, fram till att Åbrinkens utbildningscentrum blev klart.

ANDRA LÄSER