Ryttare får reparera bro, staden deltar

Föreningen Billnäs ryttare får reparera den gamla järnvägsbron i Åminnefors. Raseborgs stad deltar i reparationskostnaderna.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt i onsdags att föreningen Billnäsin ratsastajat–Billnäs ryttare får reparera den gamla järnvägsbron i Åminnefors. Dessutom beslöt nämnden att arbetsprogrammet för 2018 kompletteras så att 50 000 euro reserveras för att delta i finansieringen av reparationskostnaderna.

Meningen är att bron blir en del av en gång- och cykelväg Karis och Skuru. Bron är i dag farlig i och med att den saknar räcken och dess konstruktioner behöver repareras.

Staden och föreningen ska sluta ett avtal om parternas finansieringsandelar. Föreningen blir byggherre för projektet och då bron reparerats och öppnats för allmänheten övergår underhållet till staden.

Frågan om en gång- och cykelväg mellan Karis och Skuru i Pojo har varit på tapeten åtminstone sedan 2014 då Oskari Sundström (Gröna) lämnade in en motion till fullmäktige.

ANDRA LÄSER