Över 100 utlåtanden till förslaget om reglering av taxitrafiken

Regeringen strävar efter att kunna presentera ändringarna i taxireformen för riksdagen i höst, meddelar Kommunikationsministeriet.

Regeringen vill införa mer reglering i taxibranschen. Juha Sipiläs (C) regering lättade på regleringen genom sin taxireform år 2018. Foto: SPT
Kommunikationsministeriet uppger att man fick in över 100 utlåtanden om ett lagförslag som gäller reglering av taxitrafiken. Utkastet till lagförslaget skickades på remiss i juni och remisstiden gick ut den 9 juli.
Kommunikationsministeriet meddelar att man offentliggör en sammanfattning av utlåtandena under juli månad.
Enligt regeringen är syftet med lagförslaget att åtgärda brister som uppdagats i den taxireform som Juha Sipiläs (C) regering drev igenom i juli 2018. Målet är att förbättra säkerheten i taxiverksamheten, bekämpa grå ekonomi och göra prissättningen mer genomskinlig.
Regeringen Sipiläs taxireform gick ut på att lätta på regleringen inom taxibranschen. Det blev bland annat lättare att komma in i branschen, och prissättningen blev friare.
Efter taxireformen har nya former av taxitjänster dykt upp på marknaden, vilket var ett av reformens mål. Å andra sidan rapporterar både Transport- och kommunikationsverket och Konkurrens- och konsumentverket att taxiresornas priser stigit efter reformen.
Regeringens mål är att kunna presentera det nya lagförslaget för riksdagen i höst.
ANDRA LÄSER