Raseborgare öppnar sina dörrar för asylsökande

Över 400 asylsökande i Finland bor för tillfället i lägenheter som privatpersoner ordnat för dem. Raseborg nämns som en föregångare i sammanhanget – det talas till och med om ett fenomen.

Tar ansvar. Berndt Holmström samlar frivilliga för att hjälpa asylsökande bo i Raseborg.

Det var Uutissuomalainen som förra veckan rapporterade om att antalet asylsökande i hemlogi har fördubblats sedan hösten 2015.

För Ekenäsbon Jan Tunér blev det aktuellt att erbjuda bostad till två unga asylsökande när flyktingförläggningen Raasepori Resort stängdes i augusti i fjol.

– Vi hade blivit vänner med flera av de boende på förläggningen redan i september 2015. De var bestörta över att tvingas i väg eftersom de hade skaffat sig erfarenheter och relationer i Raseborg. De frågade om vi kunde hjälpa dem.

Tunér och hans vänner kunde erbjuda de två männen en gratis bostad. Den ena blev papperslös men har nu ansökt om asyl en andra gång. Båda är med andra ord asylsökande för tillfället. Om de får uppehållstillstånd ordnar kommunen boende till dem.

På grund av deras status vill Tunér inte gå närmare in på männens identitet. Men deras historia liknar många andras.

Jobbig ovisshet

Tunér talar språket dari och har därför lätt att kommunicera med killarna. Man har kontakt så gott som dagligen. De har fått många vänner i Ekenäs och blivit förankrade här.

– Deras humör varierar. I stort sett är deras tillvaro ganska bra. Men det är klart att de har sömnlösa nätter då de undrar hur det ska gå. Det tar så fruktansvärt lång tid att få besked. Men de har vänner och bekanta och är ju därför i en helt annan situation än de som är ensamma på en förläggning.

De unga männen har bott i Ekenäs sedan september och Tunér säger att man i princip är villig att hjälpa de unga männen så länge det behövs.

– Vi bryr oss om dem och försöker stötta dem så länge vi kan.

Tunér tror att engagemanget i Raseborg åtminstone delvis har praktiska förtecken.

– I och med att det fanns två stora förläggningar i Raseborg byggdes relationer upp. Det finns många frivilliga som varit med från början och som gav gensvar på ett uttryckt behov från Röda Korset. Därför var det naturligt att man inte ville överge de vänner man hade fått, när flyktingförläggningarna stängdes.

Vill återvända

I dag finns det en grupp på drygt 50 personer som tillsammans hyr en lägenhet för en familj på fem asylsökande i Raseborg. Behovet av bostäder för familjer är stort och därför vill man utvidga gruppen för att kunna hyra ytterligare en bostad.

Det är Karisbon Berndt Holmström och hans hustru som håller i trådarna för just detta arrangemang.

– Nu finns det åtminstone tre fyra asylsökande familjer som blivit flyttade till förläggningar på annan ort och som vill tillbaka hit. Det är i synnerhet för barnens skull eftersom de har hunnit slå rot här.

De asylsökande familjerna lever på understöd och har svårt att hitta bostad på den fria marknaden. De betalar en del av hyran själv men behöver hjälp för att klara av hela summan.

Tillsvidare är den nya gruppen inte riktigt tillräckligt stor, det går lite trögare än första gången, men Holmström tror att det lyckas.

– Vi måste ha lite råge på så att det inte uppstår en situation där familjen inte kan betala sin hyra.

Insatsen är 20 euro per person per månad.

– Det är bättre att många betalar lite än att alla i en mindre grupp skulle vara tvungna att ge till exempel 100 euro. På det sättet kan också sådana vara med som inte själva har så mycket.

Tidsperioden för delaktigheten i bostadsprojektet är preliminärt två år.

– Det kan ju hända att familjen deporteras efter två tre månader. Och det kan hända att det då kommer en ny familj i stället. Man vet inte.

Är vi speciellt villiga att hjälpa i Raseborg?

– Jag vet inte hur det är på annat håll. Men det finns åtminstone fyra grupper på Facebook där dessa frågor diskuteras aktivt. Det finns människor som offrar oerhört mycket tid på det här. Men i vår grupp är det inte bara västnylänningar utan också människor från andra delar av södra Finland.

Bra rykte

Päivi Rignell på Refugees Welcome Finland i Raseborg säger att det finns mellan 40 och 50 asylsökande i någon form av privat boende på orten, det vill säga hemma hos någon eller i en bostad där det är en ortsbo som har namnet på hyreskontraktet.

– Om det är tio procent av det totala antalet så är det relativt mycket om man ser till vår befolkningsmängd. Så kanske man kan tala om ett "Raseborgsfenomen" fast jag först var lite chockad när jag läste det, säger Rignell.

Förutom sådana som hunnit etablera sig här under sin tid på förläggningarna är det också asylsökande utan egen koppling till Raseborg som vill hit.

– Det tycker jag är ganska fascinerande. Men de har väl hört om andras goda erfarenheter härifrån – att man förhåller sig positivt till dem här. Det görs otroligt mycket frivilligarbete för flyktingar i Raseborg. Det finns flera tiotal människor som helt inofficiellt jobbar med de här frågorna. Men det här betyder att vi behöver fler bostäder, säger Rignell som tillsammans med andra frivilliga fortsätter att jobba för att förstora inkvarteringsnätverket.

När flyktingförläggningen i Hangö stänger vid årets slut kommer behovet att öka ytterligare.

ANDRA LÄSER