Hjortdjursolyckorna ökar – så gör du för att inte krocka

Enligt försäkringsbolaget Fennia har antalet hjortdjursolyckor ökat årligen. Antalet olyckor med hjortdjur är vanligen högst i november. Vanligast är krockar med vitsvanshjortar.

"Hastigheten är avgörande i en situation där ett hjortdjur plötsligt dyker upp framför bilen", säger Mikko Pöyhönen, direktör med ansvar för fordonsförsäkrings- och skadeärenden på Fennia, i ett pressmeddelande.
SPT
25.09.2021 09:19 UPPDATERAD 25.09.2021 09:40
I fjol hade fler än 1 300 hjortdjursolyckor inträffat redan i september. Året innan uppnåddes samma antal först i oktober, enligt försäkringsbolaget Fennia.
Hjortdjur rör sig mycket under hösten eftersom de förflyttar sig till vinterbeten och det är brunsttid. Därtill är det jaktsäsong, vilket enligt Fennia innebär att hjortdjuren rör på sig mer. Nya tättbebyggda bostadsområden påverkar också djurens invanda rutter, enligt Fennia.
Totalt inträffade 8 500 hjortdjursolyckor under det andra halvåret i fjol, hälften av dem med vitsvanshjortar.
Även om antalet olyckor ständigt har ökat, har skadorna trots det samtidigt minskat varje år under de senaste åtta åren. Totalt betalade Fennia ut cirka 5,5 miljoner euro i ersättning för hjortdjursskador förra året. Enligt försäkringsbolaget beror detta på att andelen olyckor med stora älgar minskar och att bilars säkerhetsutrustning har utvecklats.
– Hastigheten är avgörande i en situation där ett hjortdjur plötsligt dyker upp framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Hjortdjur rör sig ofta i områden där den tillåtna hastigheten är 80 eller 100 kilometer i timmen, säger Mikko Pöyhönen, direktör med ansvar för fordonsförsäkrings- och skadeärenden på Fennia, i ett pressmeddelande.

Så undviker du kollision med hjortdjur

Kör alltid pigg, frisk och med måttlig hastighet. Undvik att köra i dåliga väderförhållanden om det är möjligt.
Använd säkerhetsbälte och koncentrera dig på trafiken. Olyckor med hjortdjur beror ofta på att föraren blir överraskad och inte hinner reagera i tid.
Observera trafikmärken som varnar för älgar och hjortdjur. Sannolikheten för möten med hjortdjur är större än normalt på områden som försetts med varningsskylt, och risken ökar varje år.
Källa: Fennia