Åkerområden gavs på lega

Raseborgs stad bad om anbud på att få arrendera fem jordbrukslegor för fem år i Karis och Pojo, omfattande sammanlagt 64,3 hektar. Anbuden skulle lämnas in per den 13 februari.

Tekniska nämnden fattade beslut om arrendeåkrarna i tisdags.
Åkerområden på 5,2 hektar i Kila och Läpp i Karis, samt 1,5 hektar i Pentby arrenderas till Saija Härkänen för 444 euro per hektar och odlingssäsong. 8,8 hektar i Gumnäs i Pojo för 360 euro per hektar och säsong får Patrick Forsström arrendera. För 401 euro per hektar och säsong får han dessutom arrendera 16,6 hektar i Sonabacka i Pojo. Sammanlagt 32,2 hektar i Bollsta och Borgby i Pojo får å sin sida Magnus Malm arrendera för 410 euro per hektar och säsong.
– Deras anbud är otroligt bra, det lägsta som bjöds på ett av åkerområdena var så lågt som 123 euro per hektar och säsong, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

ANDRA LÄSER