195 nya coronafall i Finland – incidensen i Helsingfors och Nyland nu under 100

Finlands coronaincidens fortsätter att sjunka. Den nationella incidensen är nu 58,8, medan den under föregående 14 dagar var 95,6.

Under coronaepidemins gång har över 86 800 personer i Finland testats positivt för viruset.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 195 nya coronafall på fredagen. Det innebär att sammanlagt 86 808 personer har testats positivt sedan epidemins början. Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna, är 58,8. Under föregående 14 dagar var incidensen 95,6.
Den högsta incidensen finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där den uppgår till 98,2. Incidensen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 98,0 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 15,9.
Under det senaste dygnet har ytterligare en person mist livet på grund av covid-19. Finlands coronarelaterade dödssiffra stiger därmed till 914.
På sjukhus runtom i landet vårdas för tillfället 126 coronapatienter. 31 av dem behöver intensivvård.
Hittills har 1 923 000 doser coronavaccin levererats till Finland.
Enligt torsdagens uppgifter har sammanlagt 1 597 841 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 28,6 procent av befolkningen. 159 356 personer har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER