Synskadade fick kartlägga fynd

Området kring Raseborgs slott började utforskas 2008 och somrarna 2015 och 2016 ordnades de första arkeologiska kurserna för synskadade. Projektet har fortsatt i år under rubriken Sinnenas arkeologi.

Glad. Ekenäsbon Anders Holmlund deltog med stor iver i kursen Sinnenas arkeologi.

Raseborgs slott grundades på 1370-talet och är av museimyndigheterna klassat som Västnylands främsta fornminne.

– Det är Finlands bäst bevarade medeltida fynd, säger museichef Dan Lindholm vid Västra Nylands landskapsmuseum.

Men slottets betydelse – i synnerhet som administrativt, ekonomiskt och militärt centrum under medeltiden – kan vi i dag bara ana oss till. En väsentlig bit av slottets historia gick dessutom förlorad då slottsmalmen i fjol utsattes för tjuvgrävningar.

På just det här området pågick förra veckan den arkeologiska kursen Sinnenas arkeologi för synskadade. Kursen var absolut ingen plojgrej, utan ett led i en fullständigt vetenskaplig forskning ledd av docent Georg Haggrén och filosofie magister Tarja Knuutinen från Helsingfors universitet.

Fortsättning på tidigare kurser

De första arkeologiska utgrävningskurserna för synskadade hölls 2015 och 2016.

– Antagligen de första någonsin, säger Dan Lindholm.

Avsikten har varit att ge synskadade möjlighet att med hjälp av andra sinnen än synen ta till sig historia på ett väldigt handgripligt sätt, bland annat med hjälp av pipande metalldetektorer.

– Metalldetektorföreningen Suomen metallinetsijäts ordförande Lasse Nyman har beskrivit ljudet från detektorerna som musik från underjorden där varje metallsort har ett eget ljud, säger Dan Lindholm.

Under kursen har nya områden kartlagts. Den synskadade, en personlig assistent samt en person med metalldetektor har tillsammans bildat en grupp som under arkeologernas övervakning utforskat områden enligt utstakade linjer. Om detektorn gett signal har platsen märkts ut på en karta.

"Värdefullt"

Att den här kursen ordnades var uppskattat. Ekenäsbon Anders Holmlund ser glad och lyrisk ut där han står lutad över en metalldetektor.

– Det är roligt att museimyndigheterna tog initiativ till detta, att det ordnas något för oss blindstyren, säger han och drar brett på munnen.

Anders Holmlund har inte varit blind sedan han var barn, men redan då han var fem år fick han veta att han skulle bli blind.

– Det är en följdsjukdom av min diabetes. Prognosen var att jag skulle bli blind senast vid 20 års ålder, men jag gick faktiskt 26 år över tiden.

Hans hustru Jessica Holmlund och ledarhunden Kukka deltog också i kursen.

– Jag är så glad för Anders skull, att han får vara med här. Det ger en känsla av att ha ett värde som alla andra har, då man får göra sådant som alla andra kan och får göra. Dessutom är det omväxling i vardagen, säger Jessica Holmlund.

Öppna utgrävningar

Västra Nylands landskapsmuseum har i samarbete med Helsingfors universitet under flera somrar ordnat arkeologiska utgrävningar i slottets närmiljö.

Man har fått mycket ny information om slottet och den medeltida infrastrukturen efter varje kurs. Dessutom har ny arkivforskning blottlagt helt ny information om de sista skedena av slottets historia. Man har hittills trott att slottet lämnades öde år 1553, men det upplevde faktiskt en liten renässans under senare delen av 1550-talet.

De arkeologiska utgrävningarna har också friat till allmänheten, med framgång, de har varit öppna för alla intresserade och har varit omtyckta.

– Också i år ordnas kurser i samarbete med Hangö sommaruni, säger forskningschef Georg Haggrén.

Den som är intresserad av att lära sig mer om både arkeologi och Raseborgs slott ska höra sig för hos sommaruni för det finns platser kvar ännu, säger han.

Kan bli fler kurser

Västra Nylands landskapsmuseum har administrerat och haft helhetsansvaret för projektet Sinnenas arkeologi. Det har skett i samarbete med föreningarna Svenska synskadade i Västnyland och Suomen metallinetsijät. AML-Palvelut har ansvarat för de personliga assistenterna.

Finansieringen har Svenska kulturfonden i Finland, AML-Palvelut och Västra Nylands landskapsmuseum stått för.

– Det är möjligt att det blir flera arkeologiska kurser för synskadade om finansieringen löses, säger Dan Lindholm.

För området har ju de facto bara kartlagts nu, även om man också grävde fram några föremål under veckan som gick – bland annat kanonkulor och, kanske något otippat, isbroddar i medeltida tappning.

ANDRA LÄSER