Undervisning och dagvård står Ingå dyrt

Skolor och daghem kostar betydligt mer för Ingå än för andra kommuner i motsvarande storlek. För att klara sin ekonomi måste kommunen se över sina bildningstjänster.

– Social och hälsovården är inte det som får Ingå på knä. Kommunen måste se över grundundervisningen och dagvården och åtgärda dem, säger Eero Laesterä, flitigt anlitad ekonomiguru från företaget Perlacon.
Han har på beställning av Ingå gjort en utredning över vad social- och hälsovårdsreformen betyder för Ingå. Tidigare har han bland annat varit med om att göra upp ett ekonomiskt balanseringsprogram för Sjundeå, också det senaste som nu tillämpas där.

Inflyttningen höjde priset

Utredningen visar att utgifterna för social- och hälsovården har vuxit med betydligt mindre än utgifterna för övriga tjänster. Av kostnadsökningen åren 2005–2014 berodde 63,4 procent på andra tjänster än social- och hälsovården. Bara 36,6 procent av ökningen tillföll alltså social- och hälsovårdstjänster.
Orsaken står att finna i åldersstrukturen i Ingå.
– Det har flyttat in så mycket människor att man har behövt mera pengar till övriga tjänster än i motsvarande kommuner i till exempel Kajanaland eller östra Finland, där inflyttningen inte varit så stor, säger Laesterä.
Inflyttningen har med andra ord ökat behovet av daghem och grundundervisning. Men också om man jämför enhetspris, till exempel pris per undervisningstimme eller per daghemsbarn, kostar tjänsterna mera i Ingå än på andra håll.
– Allt kan inte förklaras med svenskan, även om det kan förklara en del. Men där finns också andra faktorer som gör att bildningstjänsterna produceras dyrare än i andra kommuner av motsvarande storlek, säger Laesterä.

Liknar sin grannkommun

Sjundeå liknar på många sätt Ingå. I Sjundeå står kostnaderna för social- och hälsovården för 40,8 procent av utgiftsökningen, medan de i Lojo står för hela 70,1 procent. Men enhetsprisen för övriga tjänster sticker inte i ögat lika mycket i Sjundeå som i Ingå.
– Hittills har Ingå klarat av ekonomin mycket bättre än Sjundeå. Men nu måste Ingå göra något.
Också Kyrkslätt påminner om Ingå och Sjundeå när det gäller åldersstrukturen utgifter för social- och hälsovården i relation till övriga tjänster, säger Laesterä, men de siffrorna finns inte i den aktuella rapporten.

ANDRA LÄSER