Vårddirektör efterlyser solidaritet: "Mardrömscenariot att svenska servicen försvinner"

Framtiden för de svenskspråkiga tjänsterna för personer med funktionsvariationer kan vara hotad om kommunerna bestämmer sig för att ta över Kårkullas tjänster.

Kårkulla samkommun har sammanlagt 43 serviceenheter runtom i Svenskfinland.
I början av juni meddelade Jakobstad att man utrett möjligheterna att ta över en del av samkommunen Kårkullas tjänster. Tjänsterna gäller boende för personer med intellektuella funktionsvariationer.

ANDRA LÄSER