Ju tidigare unga får hjälp desto bättre

Att "dagens unga mår dåligt" är ett förenklat påstående.

Varför mår en del barn och unga så hemskt dåligt? Den mångfacetterade frågan är fortsättningsvis en av de viktigaste trots att mycket har gjorts och görs i ambitiös välmening hela tiden. Situationen är nämligen likväl allt allvarligare.
ANDRA LÄSER