Raseborg omprövar stadsbiljetten efter Amper & Wikströms begäran – bolaget kan tappa stora inkomster

Stadsstyrelsen i Raseborg gick i måndags enhälligt emot beredningen och ställde sig på bussbolaget Amper & Wikströms sida i fråga om stadsbiljetten. Bussbolaget hade bett styrelsen ompröva ett beslut som fattades i oktober.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade i måndags att ompröva det beslut om stadsbiljetten som man fattade i oktober. Det var bussbolaget Amper & Wikström som hade bett styrelsen ompröva beslutet. På bilden syns Wikströms Bromarvbuss vid resecentret i Ekenäs.
01.12.2021 15:43 UPPDATERAD 01.12.2021 16:28
I måndags tog stadsstyrelsen ställning till en begäran om omprövning från bussbolaget Amper & Wikström. Bolaget önskade att stadsstyrelsen skulle ompröva ett beslut från den 18 oktober.
Stadsstyrelsen beslutade då att Raseborgs stadsbiljett införs på nytt från årsskiftet och ersätter Västra Nylands regionbiljett. Amper & Wikström har nu påpekat för stadsstyrelsen att den nya Raseborgsbiljetten innebär ett betydande inkomstbortfall för bolaget eftersom den inte motsvarade den tidigare Raseborgsbiljetten. Inkomstbortfallet kan uppgå till 50 000 euro per år.

ANDRA LÄSER