Fantastisk värld för alla åldrar

Efter att först ha dykt djupt nere i haven fortsätter Karin Erlandssons ungdomsfantasyserie Legenden om ögonstenen högt uppe i trädkronorna.

Titel: Fågeltämjaren. Förlag: Schildts & Söderström. År: 2018. Sidor: 309.

I Pärlfiskaren som utkom 2017 öppnade Karin Erlandsson upp en fantastisk värld och ett rike som breder ut sig i alla fyra väderstreck – en värld med unik historia, mytologi, kultur, folkslag och natur. I Fågeltämjaren återvänder Erlandsson till samma värld, och berättelsen börjar i princip där Pärlfiskaren slutade. Miranda och Syrsa har lagt pärlfiskandet åt sidan och lever en lugn tillvaro i den Norra hamnstaden. Havsbotten och pärlfiskande har bytts ut mot djupa skogar och timmerarbete.
Boken är riktad till ungdomar, men fungerar utmärkt som högläsningsbok för lite yngre lyssnare, och även vuxna läsare torde finna nöje i Erlandssons spännande, men inte alltför skrämmande, äventyrsberättelse.

Nya insikter och svåra val

Pärlfiskaren handlade i grunden om längtan, och om hur kärleken kan övervinna längtan samt hur man kan hitta lycka och tillfredställelse i det man har i stället för att hela tiden längta efter mera. I Fågeltämjaren gör sig dock omvärlden åter påmind, och Erlandsson vänder plötsligt lärdomarna från Pärlfiskaren på sin kant. Man kan inte gräva ner sig i sitt eget liv och totalt ignorera omvärlden.
Fågeltämjaren fortsätter utforska den värld som Erlandsson så skickligt började bygga upp i Pärlfiskaren. Historier får sin fortsättning, sånger får sin förklaring och läsaren får lära känna folket i norr lika ingående som folket i söder. Det är inte frågan om klassisk fantasy med trollkarlar och drakar, utan närmast en slags naturmystik och folklore där vissa personer kan utnyttja naturens makt, till gott eller ont. I Fågeltämjaren blir ondskan dock mer konkret. Redan i Pärlfiskaren introducerades Iberis med det vita håret, men nu återvänder hon med mer konkreta onda uppsåt i sinnet.

Detaljer ger liv

Erlandsson fyller texten med unika detaljer som gör berättelsen djup. Skogshuggarnas arbete högt uppe i trädkronorna och den nordliga stadens invånare och deras vardag beskrivs noggrant, men med en självklarhet som gör berättelsen mycket trovärdig. Erlandsson gör inte sin värld exotisk, utan ger den en vardaglighet som gör att man snabbt känner sig hemma bland smaragdkronor, pirar och dagsskator.
Medan Pärlfiskaren nästan fungerade som en självstående roman är Fågeltämjaren definitivt en mitten-bok. Händelserna i den första boken får konsekvenser, och berättelsen har inte ett lika tydligt slut som Pärlfiskaren. Både den tredje boken i serien, Bergsklättraren, och den sista boken, Segraren, utkommer 2019, och Fågeltämjaren lämnar en att otåligt vänta på fortsättningen.
ANDRA LÄSER