Sjundeådaghem får nytt ventilationssystem, kräver 360 000 euro mer än budgeterat

Det finska daghemmet Jukola måste få ett helt nytt ventilationssystem. En utredning visade att behovet var större än beräknat. Kommunen vill också uppdatera värmesystemet. Hela projektet behöver rejäl tilläggsfinansiering. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
12.12.2022 14:32 UPPDATERAD 12.12.2022 14:59
Inomhusluften i daghemmet Jukola har försämrats och ventilationssystemet är föråldrat. En utredning gjord under hösten visade att hela systemet måste bytas ut och uppdateras så att det motsvarar dagens krav. Kommunen har tagit fram olika alternativ för förnyandet, av vilka det dyraste kostar 610 000 euro och det billigaste 330 000 euro. 
Det billigaste alternativet omfattar förnyandet av värmecentralen för fjärrvärme men kommunens tekniska sektor anser det lönsamt att byta ut fjärrvärmen i byggnaden mot jordvärme. De totala kostnaderna för hela projektet, inklusive jordvärme, beräknas kosta högst 500 000 euro. Kommunen har reserverat 140 000 euro i budgeten för nästa år för att förnya ventilationen. Därför behövs nu ett tilläggsanslag på 360 000 euro.
Tekniska nämnden ska behandla ärendet på tisdag. 

ANDRA LÄSER