All måltidsservice inom välfärdsområdet upphandlas – men delas i mindre helheter

Styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde har beslutat utkontraktera och upphandla måltidsservicen så att en ny verksamhetsmodell kan införas redan nästa år. 

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse har beslutat att måltidsservicen, såsom de måltider som serveras på äldreboenden, ska upphandlas.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
02.02.2023 16:30 UPPDATERAD 02.02.2023 19:21
Västra Nylands välfärdsområdes styrelse har beslutat att måltidsservicen, det vill säga de måltider som exempelvis serveras på äldreboenden, ska upphandlas. Också måltider som levereras hem till klienter och mat som serveras på kaféer berörs. Det handlar om inalles 9 500 måltider per dygn till ett värde av 10 miljoner euro på årsnivå. 
I dag produceras måltidsservicen inom Västra Nylands välfärdsområde på fyra olika sätt; som egen produktion, av inhouse-bolag, av utomstående leverantörer och av kommuner och städer. 
Enligt Pasi Ojaniemi, välfärdsområdets direktör för stödtjänster, sker ungefär 40 procent av måltidsproduktionen i egen regi, av välfärdsområdet.

ANDRA LÄSER