"Det har varit lätt att komma till Hangö"

Swecems etablering i Koverhar hamn har löpt smidigt, säger den svenska cementimportörens vd Ludwig Zetterström. Det har varit lätt att förhandla med både hamnbolaget och staden, och nu kör man redan på full kapacitet.

Påfyllnad. Här lastas en bil med cement från den 50 höga silon.
18.02.2018 13:00
– Och så blir jag så trevligt bemött på hotellet i Hangö när jag säger var jag jobbar, säger Swecems vd Ludwig Zetterström med ett leende.
– Skämt åsido, folk verkar genuint glada att det går bra för Hangö och att det händer saker här i hamnen.
Det svenska bolaget, som är ett dotterbolag till den svenska byggkoncernen Peab, var den första officiella kunden i Koverhar hamn vid sidan av Nordstreamprojektet.
I juni 2016 kom beskedet om Swecems etablering, och i fjol körde verksamheten i gång. I dag är man redan uppe i full kapacitet och den 50 meter höga cementsilon har blivit något av ett nytt landmärke på området.
– Första april är ett viktigt datum för oss, för då får vi flytta till det som är vår primära lossningskaj, säger Zetterström.
Eftersom Hangö Hamn utfört byggarbeten vid kajerna har lastfartygen hittills lagt till vid en annan kaj. Det har inneburit en längre transportsträcka för Swecem. Då cementen anländer i bulkform blåses den via ett slutet transportsysten in i silon. Cementen är fuktkänsligt och måste hållas absolut torr i alla skeden av hanteringen.
– Nu blir transportsträckan kortare och vi kan lossa snabbare och effektivare.

Lätt att jobba i Hangö

I dag sitter Ludwig Zetterström och jobbar i det tillfälliga kontoret som finns i en container. Han är på plats för att förhandla om en lämplig försäkringsnivå för silon. I övrigt finns bolaget i Helsingborg på svenska sydvästkusten. Zetterström, som varit med och letat efter en lämplig hamn för bolagets Finlandsetablering sedan start, säger att Koverhar utgjorde ett naturligt alternativ.
– Placeringen är den bästa möjliga med tanke på vår verksamhet i och med att den ligger så långt söderut man kan komma i Finland. Det är nära till vår leverantör i Litauen, nära till våra kunder som finns i södra Finland. Havsdjupet är rätt, vi slipper kryssa genom komplicerad skärgård, det är bästa tänkbara förutsättningar med tanke på isfria vatten, säger Zetterström.
Överlag säger han att det gått väldigt smidigt att etablera sig i Hangö:
– Både hamnbolagets vd Anders Ahlvik och staden har varit tillmötesgående och hjälpsamma. Det underlättar också att Hangö ligger i en svensktalande del av Finland, det har förenklat kommunikationen avsevärt.

Trafikaspekter

Swecems vd ser positivt på framtiden.
– Vi har haft bra flow i vår etablering med tanke på att ekonomin växer i Finland, för tillfället, säger han.
Först till kvarn får först mala, och Swecem har arrenderat ett cirka 2 500 kvadratmeter stort område, där det finns utrymme för tillväxt.
– Behövs det, kan vi bygga en silo till med tillhörande transportsystem på vårt område. I övrigt påverkas vi inte av annan verksamhet här på området, det organiseras i vanlig ordning, säger han.
Hamnens läge har också fördelar i och med att det inte bor någon i den omedelbara närheten.
– Det som vi genererar är ett trafikflöde, och då är det en fördel att vår verksamhet inte stör någon. Bra förbindelser till och från hamnen, både landvägen och sjövägen, är viktiga.
Det som Zetterström gärna skulle se att finns i framtiden är service för yrkestrafikanterna i Lappvik. Som det är nu får man åka till Hangö eller Raseborg för en kopp kaffe eller en bit mat.

Stora mängder cement

När fartygen anländer är de lastade med 4 000–5 000 ton Portlandcement från Litauen. Takten tills vidare är ett fartygsanlöp var tredje vecka. Lasten anländer i fartyg som är anpassade till att hantera den här typen av bulk.
Själva silon lagrar upp till 7 000 ton cement. Cementen blåses in via ett slutet transportsystem från fartyget och väl inne i silon finns ett system som gör att cementen inte packar sig och skapar rörelseenergi för att få ut cementen ur silon.
Från silon skeppas cementen ut till olika kunder i landet. De bilar som hämtar cementen kör in under silon där lastningstutrymmet fylls med beställd mängd. När bilen är lastad är det bara att köra i väg, processen är långt automatiserad.
Bolaget har egentligen ingen egen personal kontinuerligt på plats. Den tekniska och administrativa delen av verksamheten kan fjärrstyras teknologiskt, medan fartygens och transportbilarnas personal sköter det praktiska. Swecem anlitar även lokala entreprenörer för arbete som inte direkt ingår i deras kärnverksamhet.
– Det ingår i vår strategi att anlita lokal arbetskraft där vi verkar och här i Koverhar har vi ett par egna hovleverantörer för underhållsarbete på terminalen, förklarar Zetterström.
I framtiden kan det också bli aktuellt att importera miljövänliga alternativ till cement såsom flygaska och mald granulerad masugnsslagg.

ANDRA LÄSER