Arrende i hamnen fortsätter

Kommunen föreslår förlängda arrendeavtal i Ingå småbåtshamn.

Ingå mekaniska verkstad i Ingå småbåtshamn har haft ett arrendekontrakt med kommunen. Kontraktet har gått ut och förlängts med ett år i sänder. Arrendeavtalen med två andra företag i hamnen löper ut år 2023.

Företagarna har önskat köpa områdena eller alternativt ingå långvariga arrendeavtal.

Eftersom kommunen tidigare har fattat beslut om att inte sälja mark vid åstranden föreslås kommunstyrelsen på sitt möte på måndag i stället besluta om ett trettioårigt arrende.

Också arrendeavtalet mellan Ingå kommun och aktiebolaget Ingå båthamnar föreslås få en förlängning fram till slutet av 2018.

ANDRA LÄSER