Staden byter mark i Billnäs och Gillernäs, köper i Svartå

Raseborgs stad byter mark med Olli Muurainens Billnäs Bruk Ab i Billnäs och med Sirpa och Seppo Lahti i Gillernäs i Karis. I ingetdera fallet byter pengar ägare, endast mindre markområden. Däremot kostar ett stycke mark i Svartå staden en liten slant.

Byte. Billnäs bruk Ab som ägs av Olli Muurainen byter mark med staden i Billnäs.
Raseborgs stads tekniska central har förhandlat med Olli Muurainens företag Billnäs Bruk Ab om ett markbyte i bruket.
Staden får inalles 2 925 kvadratmeter mark av företaget, som i utbyte erhåller ett cirka 1 029 kvadratmeter stort område. Ingen mellanskillnad betalas.
Det rödmarkerade området är det staden byter till sig och det i blått streckade området är det som Billnäs bruk får i stället.
– Den mark staden bytt till sig ligger där vi bygger en gång- och cykelväg, säger Werner Orre, SFP, ordförande i tekniska nämnden.

Ny väg kräver markbyte

Utöver det här markbytet behandlade nämnden förra veckan ytterligare ett markbyte. Staden byter till sig 273 kvadratmeter och ger ifrån sig 125 kvadratmeter på oplanerat område i Gillernäs i Karis.
Det är med Sirpa och Seppo Lahti staden genomför markbytet som hänför sig till en ny dragning av en enskild väg till följd av att staden sålt två byggplatser vid Kyrksjöns strand.
Också den här bytesaffären sker utan att pengar byter ägare, men fastighetsförrättningen som verkställs av lantmäteriverket bekostas av staden.

Köper i Svartå

En liten summa pengar får staden däremot betala för ett stycke mark i Svartå. För en 7 127 kvadratmeter stor del av fastigheten Stenhammar betalar staden 14 260 euro, det vill säga 2 euro per kvadratmeter.
Marken behövs då planprojektet "Lindersvägens underfart" ska förverkligas. Detaljplanen vann laga kraft den 16 augusti i år.

ANDRA LÄSER