Valhörnan: Ekonomin ska balanseras rättvist

21.03.2023 19:01
Frågan är inte om ekonomin ska balanseras och skuldsättningen stävjas de kommande åren. Frågan är hur det ska göras. Det mest avgörande är, enligt mig, hur kampen går i toppstriden om statsministerposten.
Där vill två av tre partier (Samlingspartiet och Sannfinländarna) göra nedskärningar i sådan omfattning att det drabbar social- och hälsovårdstjänsterna och utsatta på ett sätt som vi i SDP är övertygade om att blir dyrare i längden.
Nedskärningsbehovet ökar markant om högerpartierna får igenom sina mål om skattesänkningar över hela skalan, också för höginkomsttagarna som skulle gynnas mest, vilket är svårmotiverat i dessa tider.
Nedskärningar behövs nästa period, men utan sänkt skatt för de som tjänar mest klarar vi oss utan att ta från vård och utbildning.
Fokus måste ligga på sysselsättning, tillväxt, invandring och förebyggande verksamhet.
Johan Kvarnström, riksdagsledamot, SDP, Nyland

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.

ANDRA LÄSER