Krafttag mot psykisk ohälsa krävs

Vi måste förebygga och vårda psykisk ohälsa bland såväl barn, unga som äldre, och behovet har vuxit under coronapandemin.

04.01.2022 12:02
Enkäten Hälsa i skolan 2021 visar på att en stor del av barn och unga är nöjda med sina liv. Samtidigt har ändå känslan av ensamhet blivit vanligare och hela 30 procent av flickorna uppgav att de hade måttlig eller svår ångest, bland pojkarna var motsvarande siffra 8 procent. Psykisk ohälsa måste högt på agendan i de nya välfärdsområdena!
Resurser måste garanteras för att individen ska få den vård hen är i behov av på nära avstånd, och det på svenska och finska. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg, man ska veta vart man kan vända sig och hjälp ska fås inom skälig tid. Det är viktigt att skolkuratorer och psykologer även framöver är närvarande i skolorna och att digitala tjänster utvecklas. Även vid hälsocentralerna behöver resurserna för att motarbeta psykisk ohälsa stärkas.

Anita Westerholm

SFP, Raseborg