Kulturinstitutet prisas för hållbar utveckling

Raseborgs kulturinstitut har för andra gången i rad beviljats ett certifikat för hållbar utveckling.

Jonni Mansikkavuori utför sin civiltjänstgöring på Raseborgs kulturinstitut. Här hänger han upp en plansch som berättar om certifikatet som institutet beviljats.
Kulturinstitutet i Raseborg har beviljats Okka-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Certifikatet gäller för tre år, det är andra gången i rad som institutet får det.
Vid auditeringen bedömdes kulturinstitutets hållbara utveckling ur kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
I auditeringsrapporten sägs att kulturinstitutets arbete för hållbar utveckling varit mera omfattande och djupare än vad rapporten först låtit påskina.
Kulturinstitutet har bland annat minskat sitt koldioxidavtryck och sparat på naturresurser, vilket klingar väl ihop med att staden är med i Hinku-projektet.
– Visst är det här någonting för hela institutet att vara stolt över. Hoppas det inspirerar andra aktörer att inte endast i tal utan också i handlingar beakta hållbar utveckling, säger kulturinstitutets rektor Maarit Hujanen.