Sjundeåstyret gick med på köpvillkor

Sparbanksstiftelsen vill att ett villkor för att sälja det så kallade sparbankshuset i Sjundeå är att kommunen stöder ungas välbefinnande med 170 000 euro.

Värt sitt pris? Sparbanksstiftelsen vill sälja det gamla bankhuset till kommunen men sätter egna villkor för köpet.
Summan motsvarar den ursprungliga köpesumman, som sparbanksstiftelsen ville ha för huset. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt möte i måndags, och godkände förslaget efter omröstning.
Ett motförslag om att helt förkasta köpet gjordes av Heikki Kaisla (Saml), och han fick understöd av partikamraten Johanna Nygård och ersättaren Mika Savilahti (Sannf). Majoriteten var ändå för ursprungsförslaget.
Den största orsaken verkar vara kommunens behov av lokaliteter. Speciellt tandvården behöver i brådskande ordning en ny verksamhetsplats.
– Vi har inget beslut på det, men sparbankshuset är ett bra alternativ för tandvården, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Avvisar konspirationsteorier

Villkoret att kommunen ska rikta 170 000 till åtgärder som befrämjar invånarnas, speciellt barns och ungas, välmående har väckt kritik på sociala medier. Speciellt det faktum att hälften av pengarna ska gå till att köpa idrottsturer har fått folk att dra öronen åt sig, eftersom tolkningen är att summan i praktiken skulle gå till Folksam arena.
Juha-Pekka Isotupa är ändå inte beredd att acceptera kritiken.
– De bästa tiderna i Folksam arena, på kvällar och veckoslut, är redan fullbokade och det i sig räcker för att bolaget ska få näsan ovanför vattenytan. Det kommunen kunde tänkas köpa är då dagsturer, säger han.
Detta var också den ursprungliga tanken då hallen började byggas, men sparåtgärder och effektivering i kommunen satte stopp för den utvecklingen. Nu är läget ändå ett annat.
– I och med att gymnastiksalen i både Päivärinteen koulu och Aleksis Kiven koulu tas ur bruk kommer vi sannolikt ändå att vara tvungna att köpa dagsturer för skolornas behov, säger Isotupa.

Lika långt som brett

Isotupa påpekar också att sparbankshuset också med den extra utgiften och med det medföljande lånet på 775 000 euro skulle vara en bra investering för kommunen.
– Kvadratmeterpriset ligger ändå under 1 000 euro och läget är bra, nära kommunhuset och intill en tomt som kommunen äger. Med tanke på framtida utveckling av kvarteret är det en fördel om kommunen äger huset.
Om kommunen inte köper huset finns det andra utgifter som drabbar kommunen som en följd av det. Kommunen skulle bli tvungen att betala 48 000 euro i hyra för den del av huset som gjorts om till daghem, plus uppskattningsvis 50 000 euro för att återställa lokalerna. Därutöver skulle kommunen bli tvungen att sanera den nuvarande tandläkarmottagningen för att verksamheten skulle kunna fortsätta där. Det kostar enligt beräkning 100 000 euro.
Ärendet ska behandlas på sista fullmäktigemötet för nuvarande fullmäktige, den 29 maj.

ANDRA LÄSER