Dags att städa garaget – Otto och Romulus är ute på vägarna igen

Har du gamla bilbatterier som du vill bli av med? Eller kanske en hög metallskrot som ligger och skräpar? Rosk'n Rolls insamlingsbilar startar sin turné den 4 juli.

Det kostar inget att hämta avfall till Otto och Romulus.
Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus samlar in metallskrot och farligt avfall vid fyrtio hållplatser i Västnyland i juli. Sommarturnén börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli.
"Hållplatserna är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov", skriver Rosk'n Roll i ett pressmeddelande.
Det är gratis att hämta avfall till Otto och Romulus.

Otto tar emot dina gamla kemikalier

Otto samlar in farligt avfall som lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel och städkemikalier.
"Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt", hälsar Rosk'n Roll.
Den som lämnar in farligt avfall ska se till att förpackningen är tät.
En kund kan hämta maximalt 50 liter, fem ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång.
Det går även att avgiftsfritt föra farligt hushållsavfall till avfallsstationerna eller till insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Metall på Romulus meny

Romulus-bilen föredrar i en diet bestående av metallskrot, som cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Mängden får högst motsvara ett vanligt personbilssläp. Däremot samlar Romulus inte in elapparater. Precis som metallskrotet kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.
Metallskrot tas också emot utan avgift på avfallsstationen.
Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förväg.
Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. Där finns också information om vilka typer av avfall som tas emot på turnén.
Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

ANDRA LÄSER