Ekenäs lucia tar paus i år – virtuell körsång på luciakvällen

Ekenäsnejdens svenska församling har tagit beslutet: luciatraditionen tar en paus i år i och med coronaläget.

Osäkerheten är för stor och smittspridningen som för tillfället har tagit fart gör hela verksamheten osäker, skriver Ekenäsnejdens svenska församling i sitt pressmeddelande.
Redan nu är besök på äldreboenden och institutioner för äldre och yngre begränsade och föreningsjulfester och andra samlingar som lucia brukar besöka kommer sannolikt inte att ordnas i år.

Virtuellt alternativ

Trots pausen utlovas ett alternativ till ljusspridning i Ekenäs. Församlingens samarbete med körerna vid musikinstitutet fortsätter också i år när körerna under Monica Henrikssons ledning bjuder på en virtuell luciakonsert. Den bandas i förväg av Kextv och sänds på luciakvällen den 13 december i deras kanal. Konserten kan också ses efteråt i församlingens Youtubekanal.
Ungdomskören kommer också att medverka med luciaprogram vid några få framträdanden utomhus om coronarestriktionerna inte skärps ytterligare, i så fall ställs evenemangen in.
De flickor som hade planerat ställa upp som luciakandidat får vänta till hösten 2021.

ANDRA LÄSER