Nya serviceboendet i Ekenäs kan byggas med leasing

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår att fullmäktige i budgeten för nästa år tar in ett anslag på 11 miljoner euro för leasingfinansiering för den nya boende- och serviceenheten som planeras vid Liljedahlsgatan i Ekenäs. Boendet ska ha 60 platser och beräknas stå klart 2024 om allt går enligt planerna.

Liljedahlsgatans serviceboende ska byggas på den obebyggda tomten till vänster om korsningen mellan Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan.
02.12.2021 15:45 UPPDATERAD 02.12.2021 15:53
Stadsstyrelsen har godkänt en uppdaterad projektplan för det resurserade serviceboendet som planeras i Ekenäs. I den uppdaterade projektplanen är projektets totalkostnad uppdaterad – som det ser ut nu skulle investeringskostnaden uppgå till drygt 10,4 miljoner euro. Planen är att finansiera bygget genom leasingfinansiering, staden ansöker inte om Ara-finansiering.
Därför föreslår nu stadsstyrelsen att fullmäktige i budgetbehandlingen tar in ett anslag på 11 miljoner euro som leasingfinansiering för år 2022. Limiten för leasingfinansiering är 12 miljoner. Den årliga återbetalningsraten är 2,5 procent av det totala anskaffningsvärdet. Leasingfrågan behandlas i stadsfullmäktige den 13 december då stadsstyrelsens budgetförslag ska godkännas.
– Det är en betydande satsning och ett väldigt viktigt projekt då vi ju vill ha funktionella fastigheter för våra äldre i centrum, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm.

ANDRA LÄSER