Framtidens energilösningar

Adven är en modern leverantör av energi- och vattenlösningar åt industrin och samhället. I Hangö upprätthåller ett fjärrvärmenätverk och har två egna energianläggningar i anslutning till processindustrin i regionen.

Lars Ekebom och Thomas Nyholm övervakar processerna i anläggningen och sköter det mekaniska underhållet vid behov.
Johanna Lindholm
10.02.2018 15:00
Adven bildades år 2012 och började då hantera Genencors energianläggning, som har funnits i Hangö sedan 2010. Företaget har i dag två anläggningar, en vid Visko Teepak och en vid Genencor.
Dessutom äger och upprätthåller företaget ett fjärrvärmenätverk, som sträcker sig från Forcits fabrik till uddens sydliga och västliga delar, och för vilket anläggningen på Östra industriområdet är bas – även om processerna huvudsakligen övervakas från kontrollcentret i Vanda.
De flesta av stadens fastigheter är kopplade till nätverket, liksom många husbolag och företag som till exempel spaet på Fabriksudden.

Förnybara energikällor

Advens kunddirektör Heikki Aarrejoki säger att företagets princip är att erbjuda kostnads- och miljöeffektiva alternativ till traditionella fossila bränslen, som till exempel tjock eldningsolja.
I Hangö har verksamheten hela tiden utvecklats.
– Det har varit lätt att jobba i Hangö, samarbetet med staden, myndigheter och de lokala kunderna har löpt smidigt.
Nyligen erhöll Adven staden om lov att få dela en tomt som ligger mellan företagets anläggning och Genencors fabrik.
– Tanken är att bygga en ny anläggning så att vi i framtiden ytterligare kan förminska användningen av fossila bränslen, säger Aarrejoki.
Enligt Aarrejoki jobbar Adven på att utveckla lösningar som minskar utsläppen från industrin.

Slaggprodukter återanvänds

Fjärrvärme och andra slutna vattenburna system är redan etablerade metoder för att minska det ekologiska avtrycket inom industri och kommuner.
Man forskar också ständigt i nya alternativ som går ut på att också ta tillvara en så stor del som möjligt av industrins slagg- eller restprodukter. Bland annat har man nyligen sökt lov från Regionförvaltningsverket för att bränna korvskinn som produceras vid ViskoTeepak i syfte att omvandla biprodukten till energi.
– Alltid handlar det inte om stora projekt i början, men vi strävar ändå efter att den nyaste teknologin skall kunna tillämpas hos andra kunder, säger Aarrekjoki.
ViskoTeepaks fabrikschef Joachim Lund kommenterar försöket så här:
– Vi strävar på ViskoTeepak kontinuerligt efter att minska på vår miljöbelastning. I processen uppstår alltid en liten del fibertarm som inte möter kundernas krav. Denna fibertarm förbränns eftersom det till största delen är ren cellulosa. Det är ur miljösynpunkt bra att minimera transporterna, vilket är fallet om förbränningen kunde ske i Hangö.

Närproducerat i flera led

På anläggningen ansvarar Thomas Nyholm för driften tillsammans med kollegan Lars Ekebom. De visar runt på anläggningen, där man i huvudsak hettar upp vatten så att det bildas ånga som sedan används i kundens processer.
Vattnet värms upp med hjälp av flis som eldas i en stor värmepanna. Också här försöker man tillämpa principen och närproducerat bränsle. Genom att välja flis från skog som avverkas i närheten, minskar man transportutsläpp och stöder det lokala näringslivet.
– Den här årstiden går det åt cirka 500–600 kubik flis i dygnet, säger Nyholm.
Anläggningen är i gång dygnet runt och året om, med ett avbrott för underhåll på sommaren.
Samtliga system är byggda för att det alltid finns ett reservsystem ifall ett upphör att fungera.

ANDRA LÄSER