Ny företagsservice öppnas i Ingå

Varje tisdag under hösten kan företagare i Ingå få personlig rådgivning, då Novago öppnar en ny jourservice i kommungården.

Jourverksamheten inleds i september om coronaläget tillåter det. En representant för Novago ska vara på plats mellan 9 och 16 varje tisdag. Vid jouren kan man bland annat diskutera frågor kring att starta företag, hur man kan utveckla sitt företag, marknadsföring och lönsamhetsberäkning.
Vem som är på plats varierar från vecka till vecka. Alla rådgivare kan vid behov komma till orten för att diskutera med företagare.

ANDRA LÄSER