Kösystemet till sjukhuset kan centraliseras

Sjukvård För att bättre kunna hantera vårdköerna finns ett förslag att centralisera remisser. Det betyder att patienter kan bli erbjudna vård där kön är som kortast.

Rättvist. Överläkare Martti Hirn tycker det är rättvist att patienter inom samma sjukhusorganisation har samma väntetid för vård.
Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS, finns planer på en gemensam remiss- och köhantering. Remisserna skulle i så fall centraliseras.
– Det betyder att vi kan skicka patienten dit där det går snabbast undan, säger Gabriela Erroll som är tf. direktör för sjukvårdsområdet.
Erroll är positivt inställd till idén eftersom det skulle gynna patienterna i och med att vårdköerna kan bli kortare. Tanken är att resurserna ska användas optimalt och effektivt.
– Vi har kapacitet att ta emot lite fler patienter. Vi har resurser för nuvarande verksamhet men har möjlighet att öka prestationsvolymen en aning.

Börjar med ortopedin

Inom ortopedin tar Västra Nylands sjukvårdsområde, VNS, redan nu emot remisser från andra delar inom HNS. Tanken är att man testar den centraliserade remisshanteringen inom ortopedin först för att se om man kan använda samma system för andra avdelningar.
– Så måste det vara då vi är samma organisation, säger Martti Hirn som är avdelningsöverläkare inom ortopedin vid Raseborgs sjukhus.
Patienterna vill ha så snabb och bra vård som möjligt trots att det kan betyda att väntetiden till en operation vid Raseborgs sjukhus, som nu har korta köer, kan bli lite längre.
Idén att dela patienterna rättvist inom HNS så att alla får samma väntetid tycker Hirn är bra.
– Personalutbildningen och sjukhusens utrustning är ändå densamma inom hela HNS.
Det var i första hand patienter som undrade hur kön på ett sjukhus kan vara närmare sex månader lång då den är två månader på ett annat sjukhus inom samma organisation. Därför skickas nu alla ortopedi- och plastikkirurgiremisser till samma ställe i Helsingfors och fördelas sedan jämt mellan hela HNS.

Nöjda patienter

De patienter från Helsingfors som redan vårdats på Raseborgs sjukhus har varit nöjda.
– Vad läkaren gör är tekniskt sett detsamma överallt. Det är sjukskötarnas insats som gör skillnaden. Jag har jobbat i över tjugo år på universitetssjukhus. Där är det nya sjukskötare nästan dagligen, vilket betyder att det inte finns kontinuitet. Här bor alla sjukskötare på orten och tar hand om sin avdelning på sitt sjukhus. Därför har de ofta bättre motivation för sitt jobb, säger Hirn.
Dessutom är avdelningarna små på Raseborgs sjukhus och kafeterian syns från avdelningen.
– Medelåldern på protespatienterna är över 70 år och de uppskattar en mer hemtrevlig avdelning.
Dessutom är infektionsprocenten på den ortopediska avdelningen vid Raseborgs sjukhus en av de lägsta i landet, kring 0,8 procent.
– Enligt den statistiken sköts patienterna bra.
Trots det saknas inte effektivitet. Patienterna stannar för det mesta under tre dagar på avdelningen. Det gör att priset på avdelningen är lägre för kommunerna eftersom det kostar cirka 500 euro per sjukhusnatt.
– Slutresultatet av operationen är också bättre när patienterna blir rörliga snabbt. Men naturligtvis skickas patienterna hem först då de klarar sig ensamma eller med hjälp av släkt och vänner, säger Hirn.
ANDRA LÄSER