Pojobor gav sitt bidrag till stadens strategi

Vart är Raseborg på väg? Under åtta workshoppar ges invånarna möjlighet att bidra till stadens nya strategi. Startskottet för strategiturnén gick i Pojo i onsdags.

Strategiskt arbete. Martti Leskinen, Janina Knape, Antti Jyrkkänen och Aila Simontaival spånar kring ungdomssatsningar, vården och trafiken.

Ett tjugotal personer hade mött upp för att delta i workshoppen som hölls på Stämbacken i närvaro av bland annat stadsdirektör Ragnar Lundqvist. I trådarna höll Reidar Wasenius från det av staden anlitade företaget Kissconsulting. Wasenius har en röst som säkert är bekant för många. Han har extraknäckt som utropare hos VR och är också den som i telefonen låter meddela då personen man ringt upp inte kan nås.

– I dag är jag ändå inte här för att prata utan för att samla in fakta, önskemål, behov och visioner, säger Wasenius.

Materialet ska fungera som vägkost då stadens strategi för perioden 2018–2021 sätts på pränt. Resultatet av arbetet kommer att bli en tjock lunta.

– Det är så myndigheterna vill ha det. Men det kommer också att göras en kort sammanfattning där de viktigaste sakerna finns koncentrerade, säger Wasenius.

Enligt honom ska strategin bli ett levande dokument. Den ska heller inte vara ett verktyg enbart för beslutsfattare utan också försöka präntas in i personalens och invånarnas medvetande.

Lappsystem

Diskussionen under Pojokvällen kretsade kring de teman som fullmäktige under ett seminarium slagit fast att strategin ska fokusera på. Det handlar om stadens ekonomi, service, attraktionskraft och hur man kunde skapa mer positivitet.

På post-it lappar i olika färger fick deltagarna skriva ner problem de upplever finns inom de nämnda områdena, men också ljuspunkter, drömmar och ideal och hur man själv skulle satsa resurserna om man enväldigt fick bestämma.

– Alla lappar gås igenom, så alla som är med kommer att kunna känna sig delaktiga. Två ord, en mening, kan lyckas fånga just det som det handlar om, säger Antti Jyrkkänen, som till vardags är rektor för Kiilan koulu och deltar i strategiarbetet i egenskap av medlem i styrgruppen.

Nöjda deltagare

Janina Knape deltar i kvällen å Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejdens vägnar och är nöjd.

– Det är viktigt att invånare ges möjlighet att vara med och det är bra att folk möter upp. Fastän mycket har diskuterats är det också fint att se att vi i slutändan är rätt ense om vilka saker som är de viktigaste.

Vid bordet hon sitter handlar det om att satsa på ungdomar, på vården och på trafiken.

– En stor sak skulle också vara att vi alla blev raseborgare, säger Gretel Johansson, som själv utan omsvep tillstår att det fortfarande är Pojo och Karis som känns som mest hemma för henne.

– Omställningen tar tid, säkert till nästa generation, säger hon.

En annan som deltar i workshoppen är Martti Leskinen.

– Jag är här för att lyssna och känna av stämningen. Är man från Raseborg måste man vara intresserad – det är vi som bor här som betalar för det här, säger han.

Fick han bestämma skulle det satsas mera på personalen inom skolvärlden och äldreomsorgen. Alla delar av Raseborg borde också bli jämbördigt beaktade och behandlade.

Enkät för alla

Strategikvällarna fortsätter fram till mitten av december. I torsdags hölls en workshop i Tenala. Därefter står Ekenäs i turen den 28 november, Bromarv 7 december, Fiskars 13 december, Svartå 14 december, Snappertuna 18 december och Karis 19 december.

På stadens webbsidor finns också en enkät där invånare kan gå in och säga vad man tycker att det borde satsas på i Raseborg. Personalen hörs i en egen enkät.

Under vårens lopp sammanställs allt material till ett utkast. Målsättningen är att ha den slutliga strategiversionen klar för godkännande av fullmäktige i maj.

ANDRA LÄSER