Tryckta dagstidningar har högst trovärdighet

75 procent av finländarna anser att tryckta dagstidningar utgör de mest trovärdiga medierna. På andra plats kommer Yles tv-kanaler, visar en ny undersökning.

73 procent av finländarna anser att Yles kanaler är trovärdiga, och på tredje plats kommer Yles radiokanaler upplevs som trovärdiga av drygt 65 procent, Yles digitala tjänster litar drygt 40 procent på. …

Nästan 40 procent tycker att dagstidningarnas avgiftsbelagda digitala tjänster är trovärdiga, och dagstidningarnas avgiftsfria digitala tjänsterna upplev som trovärdiga av drygt 30 procent.

– I Finland är trovärdigheten mycket starkt förknippad med medier som produceras av professionella journalister. Det är dock överraskande hur stort symboliskt överläge de tryckta dagstidningarna och även Yles tv-kanaler har i denna värld med en starkt digitaliserad nyhetskonsumtion. Vi har en bit kvar innan samma journalistiskt producerat innehåll anses lika trovärdigt, sakkunnigt eller ens nära när man verkar i en digital miljö, säger Sirpa Kirjonen, marknadsförings- och forskningsdirektör på Tidningarnas Förbund.

Sociala medier inte trovärdiga

Bland den yngsta åldersgruppen, 18–24-åringar, förknippar drygt 80 procent ordet trovärdighet med tryckta dagstidningar. Drygt 70 procent upplever Yles tv-kanaler som trovärdiga.

Finländarna förknippar inte Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn eller WhatsApp med ordet trovärdig. Även av de yngsta vuxna är det bara 4–13 procent som anser att de sociala medierna utgör trovärdiga medier.

Tryckta tidningar symboliserar sakkunnighet

Av 18–24-åringarna placerar två tredjedelar, nästan 70 procent, tryckta dagstidningar bland de tre sakkunnigaste nyhetskällorna, på andra plats Yles tv-kanaler, drygt 40 procent, och som trea Yles radiokanaler, knappt 30 procent.

De tre viktigaste nyhetskällorna för unga vuxna är dagstidningarnas digitala tjänster, tryckta dagstidningar och sökmotorn Google. De tre källor som upplevs som nyttigast är tryckta dagstidningar, dagstidningarnas digitala tjänster och Google.

Undersökningen utfördes av IRO Research Oy på uppdrag av Tidningarnas Förbund i mars. I undersökningen tog man fasta på finländarna om deras åsikter om 22 mediers trovärdighet. Undersökningens sampel anpassades för att motsvara Finlands över 18-åriga befolkning på ett nationellt plan i fråga om ålder, kön, typ av boningsort och landskap. 1 000 finländare intervjuades för undersökningen. Data insamlades under perioden 12–19 mars. Undersökningens statistiska felmarginal är högst 3,2 procentenheter i vardera riktningen.

ANDRA LÄSER