Billnäs Ryttare får förbättra bro

Tekniska nämnden har beslutat att föreningen Billnäs Ryttare beviljas lov att reparera Åminnefors före detta järnvägsbro.

Ett avtal om dispositionsrätt för bron ska uppgöras mellan föreningen och staden. I avtalet skrivs in att staden ska godkänna reparationsritningarna och ha rätt att övervaka projektet. Ingen avgift för dispositionsrätten uppbärs.

Efter att reparationerna är utförda upphör avtalet om dispositionsrätt och järnvägsbrons underhållsansvar övergår till staden.

– Nämnden uppskattar att invånare tar initiativ och med extern finansiering vill förbättra saker i staden, säger nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Han säger att nämnden inte är den som framöver heller visar tummen ner om liknande initiativ tas av invånare.

ANDRA LÄSER